page hit counter .

Penningtvättslagen

Den svenska penningtvättslagen trädde i kraft 15 mars 2009. Penningtvättslagen syftar till att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen omfattar samtliga finansiella bolag, däribland fondbolag, men även bolag i anslutning till den finansiella sektorn som exempelvis revisorer, advokater och skatterådgivare.

I korthet innebär penningtvättslagen att fondbolaget måste göra en bedömning av risken för att transaktioner används för penningtvätt. Lagen ställer höga krav på att fondbolaget har god kunskap om sina kunder och deras fondaffärer. Som fondbolag är man därför skyldig att förvissa sig om syftet med transaktionen, var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till. Som fondbolag är man även skyldig att kontrollera identiteten på alla kunder genom att inkräva identitetshandling.

Den kundinformation som HealthInvest Partners erhåller behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess och personuppgiftslagen. Misstanke om penningtvätt rapporteras till Finanspolisen, som är en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen.

 

Mer information om Penningtvättslagen från Fondbolagens förening