page hit counter .

Förvaltningssamarbeten

PrimaryInsight logo

EXPERTNÄTVERK

Primary Insight underhåller ett brett nätverk av utövare inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vi använder dem för att göra intervjuer eller enkäter bland yrkesspecialister som stöd för våra investeringsbeslut. Det rör sig oftast om ett läkemedel eller medicinsk utrustning där vill skapa oss en bild av vad användarna anser om produkten.

www.primaryinsight.com


cfr_logo_fix

REDOVISNINGSEXPERTIS

CFRA har drygt anställda 70 bokföringsanalytiker som är specialiserade på att granska svagheter i företags redovisning. Detta är ett område som vi lägger stor vikt vid i vår förvaltning eftersom det tyvärr finns ett stort antal sätt att bokföringsmässigt manipulera intäkter och kostnader. Förutom tillgång till CFRAs databas som täcker 25 000 företag, har vi access till CFRAs analytiker som kan bistå vid djupdykningar i företagens bokföringar innan vi investerar.

www.cfraresearch.com


guidepioint

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR

Guidepoint erbjuder analystjänster inom hälsovårdsområdet. Guidepoint har drygt 900 anställda och cirka 800 000 experter i sitt nätverk. HealthInvest använder detta nätverk av yrkesspecialister som stöd för våra investeringsbeslut. Utöver det har vi tillgång till Guidepoints databas av redan utförda utvärderingar av läkemedel och medicinsk utrustning.

www.guidepoint.com