page hit counter .

HealthInvest Value Fond

HealthInvest Value Fond

HealthInvest Partners

HealthInvest Partners är ett bankoberoende svenskt fondbolag som grundades 2006 av Carl Bennet och Anders Hallberg.

Vi erbjuder aktivt förvaltade fonder inom healthcare-segmentet till institutioner och privatpersoner. Investeringsfilosofin är starkt värdefokuserad, vilket innebär investeringar i, enligt vår bedömning, undervärderade bolag. Förvaltningsteamet såväl som våra rådgivare är alla andelsägare i våra fonder. Vi tror att det är viktigt att fondförvaltaren och andelsägaren har likställt intresse av att förvaltningsarbetet skapar god avkastning samtidigt som förlustrisken begränsas.

majoda