page hit counter .

Start för HealthInvests ISK-depå

Nu startar vi vår digitala ISK-lösning för direktkunders investeringar i HealthInvest Small & MicroCap Fund.

 

Via lösningen kan Du som är privatkund investera i fonden och få tillgång till de skattefördelar som ISK medför. Som direktkund kommer Du åt fondens samtliga andelsklasser inklusive andelsklass C som har en lägre fast avgift.

 

ISK-lösningen är ett samarbete med Fondab som har stor erfarenhet av att driva digital fondhandel. Du blir kund genom inloggning via BankID. Det går sedan att föra över likvid från en existerande ISK-depå eller att köpa fonden med nya medel.

 

För att öppna en ISK-depå klicka här.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor på telefon 08-440 38 33 eller till info@healthinvest.se.


Angelika Andersson