page hit counter .

STYRELSE

STYRELSEORDFÖRANDE

Johan Stern

Johan Stern är bland annat även styrelseledamot i Carl Bennet AB, Elanders AB, Getinge AB, Lifco AB samt Estea AB. Stern har en bakgrund som anställd och partner i det amerikanska fondbolaget FMG Fundmanagers Ltd och som ansvarig för Skandinaviska Enskilda Bankens verksamhet i USA. Stern har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.


STYRELSELEDAMOT

Ingemar Kihlström

Ingemar Kihlström arbetar som konsult inom hälsovårdsområdet i Ingemar Kihlström AB och har bland annat styrelseplatser i Miris Holding AB och Respiratorius AB. Kihlström har arbetat närmare 20 år i läkemedelsindustrin och har också en bakgrund som senior analytiker inom healthcare på ABG Sundal Collier samt Aros Securities. Kihlström är disputerad i fysiologi och docent i toxikologi vid Uppsala Universitet.


_5DS3669

STYRELSELEDAMOT

Anders Hallberg

Anders Hallberg är ansvarig förvaltare av bolagets fonder. Hallberg presenteras under Förvaltning.