page hit counter .

Fonden

Hälso- och sjukvårdssektorn utgör över 11% av världens samlade börsvärde, men mindre än 5% av värdet på börsen i Stockholm. Flertalet svenskar har därför en låg exponering mot sektorn. HealthInvest Alpha Fund erbjuder en möjlighet att öka sin exponering mot hälso- och sjukvårdssektorn via en aktiv och specialiserad förvaltare.


Tillväxten i hälso- och sjukvårdsektorn drivs främst av att fler människor blir allt äldre och därför behöver mer vård. Detta är en trend som kommer att fortsätta under lång tid och gynna företagen och aktierna i sektorn.


HealthInvest Alpha Fund förvaltas aktivt utifrån vår värdebaserade investeringsfilosofi. Därmed skiljer sig fondens sammansättning avsevärt från index vilket är en nödvändighet för att över tid prestera en högre avkastning än index.


Mer information om fonden finner du genom att klicka på länkarna i vänster menysystem.