page hit counter .

Värdering till slutkurser från den 31 oktober

Som tidigare meddelats kommer HealthInvest MicroCap Fund (under namnändring till HealthInvest Small & MicroCap Fund) att övergå till dagshandel från den 31 oktober (tidigare endast månadshandlad).

 

HealthInvest Partners kommer därför att från den 31 oktober kurssätta sina fonder till slutkurser (tidigare kurssättning skedde kl. 16.00). Dagliga kursnoteringar i fonderna kommer därmed att publiceras med en dags fördröjning på vår hemsida.

 

Vid frågor, vänligen kontakta fondbolaget.

 


Admin