page hit counter .

Viktig information till Dig som andelsägare – Fusion

Fondbolagets styrelse har beslutat att HealthInvest Value Fund skall utgå från fondutbudet den 12 december 2018. Detta innebär att HealthInvest Value Funds andelsägare genom fusion kommer att erhålla andelar i HealthInvest Small & MicroCap Fund, andelsklass B, motsvarande marknadsvärdet den 11 december 2018.

 

Viktigt att notera är att fusionen inte innebär någon skattekonsekvens för HealthInvest Value Funds andelsägare utan anskaffningsvärdet flyttas över till det nya innehavet i HealthInvest Small & MicroCap Fund.

 

För befintliga andelsägare i HealthInvest Small & MicroCap Fund kommer fusionen inte innebära någon skillnad då placeringsstrategin förblir densamma. Fonden kommer fortsätta att investera i lågt värderade företag inom hälsovårdssektorn som har möjlighet att uppvärderas.

 

Ingen åtgärd krävs av Dig som andelsägare givet att Du vill deltaga i fusionen.

 

Vänligen läs igenom den fullständiga informationen om fusionen i brevet nedan, samt ta del av fondbestämmelser och faktablad för HealthInvest Small & MicroCap Fund, andelsklass B.

 

Brev till andelsägare: Fusion HealthInvest Value Fund och HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Faktablad HealthInvest Small & MicroCap Fund, andelsklass B


Admin