page hit counter .


Önskar du prenumerera på vårt månadsbrev?
Fyll i din e-postadress nedan:

   Nyheter

2019
2019-09-30
Månadsbrev september 2019
2019-09-04
HealthInvest Small & MicroCap Fund – Lansering av ny andelsklass med lägre fast avgift

HealthInvest Partners kommer den 11 september 2019 att lansera den nya andelsklassen D i HealthInvest Small & MicroCap Fund. Den nya andelsklassen kommer från start att erbjudas endast de som väljer att bli kunder direkt hos HealthInvest Partners eller via fondbolagets ISK-lösning tillsammans med Fondab.

 

Andelsklass D riktar sig, precis som existerande andelsklass B, till alla andelsägare genom att den har en minsta insättning på 100 kr. Andelsklass D har dock en lägre fast avgift om 1,4% jämfört med andelsklass B som har en fast avgift om 1,8%. Andelsklass D har liksom andelsklass B även en prestationsbaserad avgift på 20% av avkastningen över den så kallade tröskelräntan.

 

För fullständig information, vänligen läs brevet till andelsägarna och de nya fondbestämmelserna (båda är bifogade nedan).

 

Brev till andelsägare: HealthInvest Small & MicroCap Fund, andelsklass D

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

2019-08-26
Start för HealthInvests ISK-depå

Nu startar vi vår digitala ISK-lösning för direktkunders investeringar i HealthInvest Small & MicroCap Fund.

 

Via lösningen kan Du som är privatkund investera i fonden och få tillgång till de skattefördelar som ISK medför. Som direktkund kommer Du åt fondens samtliga andelsklasser inklusive andelsklass C som har en lägre fast avgift.

 

ISK-lösningen är ett samarbete med Fondab som har stor erfarenhet av att driva digital fondhandel. Du blir kund genom inloggning via BankID. Det går sedan att föra över likvid från en existerande ISK-depå eller att köpa fonden med nya medel.

 

För att öppna en ISK-depå klicka här.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor på telefon 08-440 38 33 eller till info@healthinvest.se.

2019-07-18
Halvårsrapport HealthInvest Small & MicroCap Fund 2019
2019-06-18
HealthInvest Small & MicroCap Fund är stängd för handel den 21 juni

HealthInvest Small & MicroCap Fund är stängd för handel den 21 juni då den svenska börsen håller stängt.

2019-05-16
HealthInvest erbjuder ISK i samarbete med Fondab

HealthInvest kommer inom kort att erbjuda en digital tjänst för direktkunders sparande i ISK. Det gör att våra direktkunder får möjligheten att lägga sin investering på en ISK-depå och därmed har tillgång till de skattefördelar som ISK medför. Investeringar via ISK-depån görs genom inloggning på en digital tjänst som kommer lanseras redan tidigt i juni. Som samarbetspartner för denna satsning har vi valt Fondab som har stor erfarenhet av att driva digital fondhandel. Genom samarbetet får vi tillgång till en beprövad teknisk lösning och kan erbjuda en bättre tjänst för våra direktkunder.

 

För mer information läs pressreleasen.

2019-05-09
Lunchpresentation med HealthInvest Partners

HealthInvest Small & MicroCap Fund har sedan start signifikant överträffat jämförelseindex till en väsentligt lägre risk. På lunchen går vi igenom nyckeln till framgång och om fondens utveckling kan fortsätta. Välkommen till en annorlunda presentation där fondens förvaltare Anders Hallberg beskriver var vi hittar undervärderade aktier och varför fonden skiljer sig från konkurrenternas läkemedelsfonder.

 
Vid lunchpresentationen lanseras även andelklassen (”C”) som har en lägre fast fondavgift om 1,0%. Andelsklass C riktar sig mot Dig som privatperson eller institution som har möjlighet att köpa fondandelar för åtminstone en miljon kronor.

 
När? Onsdagen den 29 maj kl 12.00-13.00
Var? Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm
Hur? Anmälan skickas till info@healthinvest.se

 

2019-05-07
HealthInvest Small & MicroCap Fund – ny andelsklass med lägre fast avgift

HealthInvest Small & MicroCap Fund kommer att starta en ny andelsklass (”C”) den 5 juni med en lägre fast fondavgift om 1,0% (notera att andelsklassen även har en prestationsbaserad avgift). Andelsklass C riktar sig till Dig som privatperson eller institution som har möjlighet att köpa fondandelar för åtminstone en miljon kronor.

 

Stordriftsfördelarna att driva fondverksamhet är som bekant relativt höga och att hantera ett andelsköp på 1000 kronor kostar i princip lika mycket som att hantera ett andelsköp på en miljon kronor. Fondbolaget tycker därför det är rimligt att en investerare som sätter in betydande belopp i fonden även får betala en lägre procentuell fast avgift.

 

Andelsklass C erbjuds endast direktkunder dvs den finns inte tillgänglig hos våra distributörer i dagsläget.

 

Du som är direktkund hos oss och redan är andelsägare i fondens befintliga andelsklasser A eller B och uppfyller kravet på en miljon kronor i insättning, kan enkelt uppnå den lägre fasta avgiften genom att fylla i bytesblanketten som finns på vår hemsida.

 

Om Du äger andelar via någon av våra distributörer och vill byta till andelsklass C, måste Du sälja Dina andelar hos distributören och istället bli direktkund hos oss. Vårt backoffice assisterar Dig gärna med hur detta går till. Du når vårt backoffice på 08-440 38 33 eller backoffice@healthinvest.se.

 

Notera att om Du väljer att byta Dina befintliga fondandelar i andelsklass A eller B till andelsklass C, kan detta medföra kapitalvinst eller kapitalförlust, vilket kan utlösa beskattning.

 

Fondbolaget behöver Din anmälan senast den 3 juni om Du vill vara med från start.

 

Vänligen se de nya fondbestämmelserna nedan för fullständig information om ändringarna.

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Informationsbroschyr HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Byte av andelsklass HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

 

2019-03-12
Årsrapport HealthInvest Small & MicroCap Fund 2018

Årsrapport för HealthInvest Small & MicroCap Fund 2018 finns nu publicerad. Du når den genom att klicka här.

2019-01-28
Investerarbrev 1, 2019
2018
2018-12-12
Fusion genomförd mellan Value Fund och Small & MicroCap Fund

Fusionen mellan HealthInvest Value Fund och HealthInvest Small & MicroCap Fund är nu genomförd.

Läs mer här.

2018-10-31
Stopptid för handel klockan 12.00 den 2 november
Stopptid för handel i HealthInvest Value Fund är klockan 12.00 fredagen den 2 november då det är halvdag på den svenska börsen.

2018-08-20
Viktig information till Dig som andelsägare – Fusion

Fondbolagets styrelse har beslutat att HealthInvest Value Fund skall utgå från fondutbudet den 12 december 2018. Detta innebär att HealthInvest Value Funds andelsägare genom fusion kommer att erhålla andelar i HealthInvest Small & MicroCap Fund, andelsklass B, motsvarande marknadsvärdet den 11 december 2018.

 

Viktigt att notera är att fusionen inte innebär någon skattekonsekvens för HealthInvest Value Funds andelsägare utan anskaffningsvärdet flyttas över till det nya innehavet i HealthInvest Small & MicroCap Fund.

 

För befintliga andelsägare i HealthInvest Small & MicroCap Fund kommer fusionen inte innebära någon skillnad då placeringsstrategin förblir densamma. Fonden kommer fortsätta att investera i lågt värderade företag inom hälsovårdssektorn som har möjlighet att uppvärderas.

 

Ingen åtgärd krävs av Dig som andelsägare givet att Du vill deltaga i fusionen.

 

Vänligen läs igenom den fullständiga informationen om fusionen i brevet nedan, samt ta del av fondbestämmelser och faktablad för HealthInvest Small & MicroCap Fund, andelsklass B.

 

Brev till andelsägare: Fusion HealthInvest Value Fund och HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Faktablad HealthInvest Small & MicroCap Fund, andelsklass B

2018-07-26
Halvårsrapport fonderna 2018
2018-07-16
Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Value Fund

Finansinspektionen har godkänt ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest Value Fund. De nya fondbestämmelserna träder ikraft omedelbart. Den viktigaste ändringen rör fondens avgiftsstruktur genom att möjligheten till prestationsbaserat arvode slopas. Fondens förvaltningsavgift består därmed av en fast avgift som uppgår till 1,0% i andelsklass A och till 1,5% i andelsklass B och andelklass C.

 

Vänligen se informationsbrev samt de nya fondbestämmelserna nedan för fullständig information om ändringarna.

 

Brev till andelsägare: Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Value Fund

 

Fondbestämmelser HealthInvest Value Fund

 

Faktablad HealthInvest Value Fund A

 

Faktablad HealthInvest Value Fund B

 

Faktablad HealthInvest Value Fund C

 

Informationsbroschyr HealthInvest Value Fund

2018-05-14
HealthInvest Small & MicroCap Fund blir en UCITS-fond

Finansinspektionen har godkänt ändringar i HealthInvest Small & MicroCap Funds fondbestämmelser. Ändringarna träder i kraft den 15 juni 2018. Fonden blir en UCITS-klassad värdepappersfond något som i praktiken inte kommer att ha en betydande påverkan på hur fonden förvaltas. Vidare ändras fondens avgiftsstruktur. I andelsklass A ändras tröskelräntan för beräkning av prestationsbaserad avgift till MSCI World Health Care TRN Index, det vill säga samma typ av tröskelränta som redan används i andelsklass B. Tidigare baserades den prestationsbaserade avgiften på en fast tröskelränta om 8%. Ändringen har gjorts för att få en mer likformig struktur i de två andelsklasserna. I andelsklass B sänks nivån på maximal årlig fast avgift till 1,8%. Tidigare var den maximal årliga fasta avgiften 2,0%.

 

Brev till andelsägare: Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Faktablad HealthInvest Small & MicroCap Fund A

 

Faktablad HealthInvest Small & MicroCap Fund B

 

Informationsbroschyr HealthInvest Small & MicroCap Fund

2018-03-27
HealthInvest Small & MicroCap Fund tilldelas utmärkelse

HealthInvest Small & MicroCap Fund har utsetts till senaste 3 årens bästa hälsovårdsfond i Norden av Lipper Fund Award. För länk till mer information klicka här.

2018-03-13
Årsrapport fonderna 2017

Årsrapporten för fonderna 2017 finns nu publicerad. Du når den genom att klicka här.

2017
2017-10-26
Värdering till slutkurser från den 31 oktober

Som tidigare meddelats kommer HealthInvest MicroCap Fund (under namnändring till HealthInvest Small & MicroCap Fund) att övergå till dagshandel från den 31 oktober (tidigare endast månadshandlad).

 

HealthInvest Partners kommer därför att från den 31 oktober kurssätta sina fonder till slutkurser (tidigare kurssättning skedde kl. 16.00). Dagliga kursnoteringar i fonderna kommer därmed att publiceras med en dags fördröjning på vår hemsida.

 

Vid frågor, vänligen kontakta fondbolaget.

 

2017-10-20
Lunchpresentation: Fortsatta möjligheter i HealthInvest MicroCap Fund

HealthInvest MicroCap Fund har de senaste fem åren utklassat konkurrerande läkemedelsfonder till en väsentligt lägre risk. På lunchen går vi igenom nyckeln till framgång och om fondens utveckling kan fortsätta. Välkommen till en annorlunda presentation där fondens förvaltare Anders Hallberg beskriver strategin och var vi hittar undervärderade aktier i hälsosektorn. Läs mer

 

När? Onsdagen den 8 november kl 12.00-13.00

Var? Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Hur? Anmälan skickas till info@healthinvest.se

2017-10-12
Investerarbrev 2, 2017
2017-10-06
HealthInvest MicroCap Fund ändrar namn och blir dagligt handlad

Finansinspektionen har godkänt ändringar i HealthInvest MicroCap Funds fondbestämmelser. Ändringarna träder ikraft efter kurssättning den 31 oktober 2017. Den viktigaste förändringen för Dig som andelsägare är att fonden blir dagligt handlad istället för att handlas endast månatligen. Vidare införs två andelsklasser, A och B, och existerande andelsägare erhåller andelar i andelsklass A som har samma avgiftsvillkor som nuvarande fond. Fonden ändrar även namn till HealthInvest Small & MicroCap Fund.

 

Se informationsbrev för samtliga förändringar samt de nya fondbestämmelserna nedan.

 

Brev till andelsägare: Ändrade fondbestämmelser HealthInvest MicroCap Fund

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

2017-08-15
Halvårsrapport fonderna 2017

Halvårsrapporten för fonderna 2017 finns nu publicerad. Du når den genom att klicka här.

2017-03-24
HealthInvest Partners flaggar ned i Medivir

HealthInvest Partners fonder har genom deltagandet i Medivirs frivilliga inlösenprogram minskat sitt ägande i Medivir AB. Läs mer här .

2017-03-22
Årsrapport fonderna 2016

Årsrapporten för fonderna 2016 finns nu publicerad. Du når den genom att klicka här.

2017-01-16
Investerarbrev 1, 2017
2017-01-13
Ändrade fondbestämmelser HealthInvest MicroCap Fund

Finansinspektionen har godkänt ändringar i HealthInvest MicroCap Funds fondbestämmelser. Förändringen för Dig som andelsägare innebär bland annat att gränsen för minsta insättning har sänkts till 50 000 SEK.

 

Se informationsbrev för samtliga förändringar samt de nya fondbestämmelserna nedan.

 

Brev till andelsägare: Ändrade fondbestämmelser HealthInvest MicroCap Fund

 

Fondbestämmelser HealthInvest MicroCap Fund

2016
2016-09-19
Carl Bennet AB omallokerar till HealthInvest MicroCap Fund

Carl Bennet kommer via sitt helägda bolag Carl Bennet AB (”CBAB”) att omallokera 300 mkr till HealthInvest MicroCap Fund från HealthInvest Value Fund. Efter omallokeringen kommer CBAB att äga andelar i HealthInvest MicroCap Fund för cirka 500 mkr och i HealthInvest Value Fund för motsvarande belopp.

 

HealthInvest MicroCap Fund startade i början av 2013 och fokuserar på undervärderade småbolag som står inför värdeskapande händelser som kan lyfta företagets aktiekurs. Denna strategi har hittills varit lyckosam och fonden har avkastat 114 procent sedan start.

 

Markus Wistrand, Verkställande Direktör: ”Carl Bennets ökning i fonden sker mot bakgrund av att HealthInvest MicroCap Fund nu har funnits i drygt tre år och strategin har visat sig fungera väl. Vi har som policy att meddela HealthInvest fonders andelsägare hur fondbolagets ägare agerar. På så vis får alla chansen att agera samtidigt om de så önskar.”

 

Vänligen läs mer här.

2016-07-22
Halvårsrapport fonderna 2016

Halvårsrapporten för fonderna 2016 finns nu publicerad. Du når den genom att klicka här.

2016-06-17
Investerarbrev 2, 2016
2016-01-31
Investerarbrev 1, 2016
2015
2015-11-25
HealthInvest Value Fund är stängd för handel den 26 november

HealthInvest Value Fund är stängd för handel den 26 november då de amerikanska börserna har stängt.

2015-11-05
Se HealthInvest Partners presentation på Avanza

Den 4-5 november deltog HealthInvest Partners på Avanzas fondturné i Göteborg och Stockholm. Vänligen klicka på videoklippet nedan för att ta del av ansvarig förvaltare Anders Hallbergs presentation av HealthInvest Value Fund.

2015-09-16
Bennet och Hallberg ökar i HealthInvest MicroCap Fund

Carl Bennet och Anders Hallberg kommer via sina helägda bolag att fördubbla innehaven i HealthInvest MicroCap Fund per kommande månadsskifte. Efter investeringarna kommer Bennet och Hallberg att äga andelar motsvarande cirka 160 msek respektive 20 msek.

 

HealthInvest MicroCap Fund startade i början av 2013 och fokuserar på undervärderade småbolag som står inför värdeskapande händelser som kan lyfta företagets aktiekurs. Denna strategi har hittills varit lyckosam då fonden har avkastat 74 procent sedan start.

 

Anders Hallberg, ansvarig förvaltare: ”Våra ökade investeringar sker mot bakgrund av att HealthInvest MicroCap Fund nu har funnits i drygt två år och strategin har visat sig fungera väl. Vi vill med denna information i förväg meddela våra medinvesterare hur vi agerar. På så vis får alla chansen att agera samtidigt om de så önskar.”

 

Läs mer här.

2015-09-08
HealthInvest Partners flaggar upp i svenska Medivir

HealthInvest Partners flaggade idag, den 8 september 2015, upp som en av de större ägarna i det svenska bolaget Medivir med en ägarandel om 5,1% av aktiekapitalet.

Läs mer här.

2015-08-03
Halvårsrapport fonderna 2015

Halvårsrapporten för fonderna 2015 finns nu publicerad. Du når den genom att klicka här.

2015-06-30
Kvartalsbrev Q2 2015
2015-04-13
Träffa oss den 5 maj

Tisdagen den 5 maj kl. 18.00 bjuder vi in för en genomgång av hälsovårdssektorn och vår förvaltning. Presentationen beräknas ta en timme och efteråt bjuds på lättare förtäring och möjlighet att diskutera vidare.

Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller.

Plats: Biblioteksgatan 29, Stockholm.

Anmälan skickas senast den 28 april till info@healthinvest.se
Varmt välkomna!

2015-02-18
Fusion genomförd mellan Asia Fund och Value Fund B

Fusionen mellan HealthInvest Asia Fund och HealthInvest Value Fund B är nu genomförd.

Läs mer här.

2015-01-27
Ändrade fondbestämmelser för HealthInvest MicroCap Fund

Den 23 januari 2015 godkände Finansinspektionen ändringar i HealthInvest MicroCap Funds fondbestämmelser. Den viktigaste förändringen för Dig som andelsägare är att anmälan om inlösen nu ska vara fondbolaget tillhanda en (1) kalendermånad innan handelsdag mot tidigare tre kalendermånader.

Läs mer här.

2015-01-27
HealthInvest Partners AIF-förvaltare

Den 23 januari 2015 gav Finansinspektionen HealthInvest Partners tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder. HealthInvest Partners förvaltar sedan tidigare specialfonden HealthInvest MicroCap Fund som enligt regelverket är att betrakta som en alternativ investeringsfond. Finansinspektionens beslut medför ingen förändring för Dig som andelsägare.

2014
2014-12-12
Fusion HealthInvest Asia Fund och HealthInvest Value Fund

Fondbolagets styrelse har beslutat att HealthInvest Asia Fund skall utgå från fondutbudet den 18 februari 2015. Detta innebär att HealthInvest Asia Funds andelsägare genom fusion kommer att erhålla andelar i HealthInvest Value Fund motsvarande marknadsvärdet den 17 februari. Viktigt att notera är att fusionen inte innebär någon skattekonsekvens för HealthInvest Asia Funds andelsägare utan anskaffningsvärdet flyttas över till det nya innehavet i HealthInvest Value Fund.


För befintliga andelsägare i HealthInvest Value Fund kommer fusionen inte innebära någon skillnad då placeringsstrategin förblir densamma. Fonden kommer att fortsätta att investera i lågt värderade företag inom hälsovårdssektorn som har möjlighet att uppvärderas.


Vänligen läs igenom den fullständiga informationen om fusionen i brevet nedan, samt ta del av fondbestämmelser och faktablad förHealthInvest Value Fund.


Brev till andelsägare: Fusion HealthInvest Asia Fund och HealthInvest Value Fund

Fondbestämmelser HealthInvest Value Fund

Faktablad HealthInvest Value Fund B

2014-10-22
Markus Wistrand ny VD för HealthInvest Partners

Markus Wistrand har tillträtt som ny VD för HealthInvest Partners. Läs mer här.

2014-09-01
HealthInvest Value Fund stängd för handel 1 september

HealthInvest Value Fund är stängd för handel den 1 september eftersom de amerikanska börserna har stängt.

2014-04-30
HealthInvest Value Fund i Skandias utvärderade fondutbud

Vi på HealthInvest Partners är glada att kunna meddela att från och med den 2:a maj finns HealthInvest Value Fund tillgänglig för Skandias kunder inklusive plattformarna för Skandia Link och Skandiabanken. HealthInvest Value Fund kommer att ingå i Skandias utvärderade fondutbud och kan handlas båda för tjänstepensionen och det öppna sparandet.


Läs mer här.

2014-02-17
Fusion genomförd mellan Access Fund och Value Fund B

Fusionen mellan HealthInvest Access Fund och HealthInvest Value Fund B är nu genomförd.


Läs mer här.

 

2014-01-16
HealthInvest Value Fund stängd för handel 17 februari

HealthInvest Value Fund är stängd för handel den 17 februari eftersom de amerikanska börserna har stängt.

2014-01-13
HealthInvest Value Fund – högst avkastning i världen

Fondanalysföretaget Morningstar har på uppdrag av HealthInvest Partners låtit göra en granskning av avkastningen för läkemedelsfonder de senaste fem åren. Med en avkastning under perioden på 200,5 procent så är HealthInvest Value Fund den högst avkastande fonden i sektorn i hela världen.


Läs mer här.

 

2014-01-09
Merger HealthInvest Value Fund and HealthInvest Access Fund

The Board of Directors of HealthInvest Partners has taken the decision to merge HealthInvest Access Fund with HealthInvest Value Fund. The first day of trading in the merged fund will be February 18, 2014. The fund is closed for trading on February 17, 2014, as US markets are closed. The merger will take place by the absorption of HealthInvest Access Fund into HealthInvest Value Fund. The unit holders of HealthInvest Access Fund will receive class B shares in HealthInvest Value Fund.

Further information:


Letter to unit holders


Simplified prospectus


Fund rules

2013
2013-10-24
HealthInvest Value Fund öppnar för daglig handel

Den 1 november 2013 blir HealthInvest Value Fund en så kallad UCITS-fond som är öppen för daglig handel via tre andelsklasser: A, B och C.  Samtidigt sänks minsta insättning till 100 kr via andelsklass B.


Du som sedan tidigare äger andelar i Value Fund blir nu ägare till Value Fund andelsklass A. I andelsklass A är minsta insättning även fortsättningsvis 100 000 kr. Den största förändringen är att Du nu kan köpa och sälja andelar i fonden på daglig basis istället för som tidigare månadsvis.


Den nya andelsklassen B har en minsta insättning på 100 kr. Andelsklass C är avsedd för den europeiska marknaden och kan köpas från 10 EUR. Skapandet av dessa klasser gör fonden tillgänglig för kunder med mindre sparbelopp.


Fondens inriktning och förvaltningsidé förblir densamma som tidigare.


En andelsklass kan ses som en dörr till fonden. Nu finns det tre dörrar till fonden medan det tidigare fanns en. Varje andelsklass har sina egna villkor avseende bland annat avgift och minsta insättning.


Du finner mer information om fondens andelsklasser under Våra fonder på hemsidan.


Vi på HealthInvest Partners hoppas att Du som kund ska bli nöjd med dessa förändringar. Om Du har frågor så är Du självklart alltid välkommen att höra av Dig till oss.


HealthInvest Value Fund startade 1 januari 2009. Sedan starten så har fonden stigit 196% procent medan MSCI World HealthCare Index har stigit 51%. HealthInvest Partners är ett fondbolag grundat av Carl Bennet och Anders Hallberg och specialiserat på förvaltning av fonder inom hälsovårdssektorn.

 

2013-09-25
Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Value Fund

HealthInvest Partners erhöll den 25 september 2013 Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest Value Fund. Fonden kommer att omvandlas till en värdepappersfond (tidigare specialfond) och handlas dagligen (tidigare månadshandlad). Ändringarna träder ikraft 1 november 2013.

Se ytterligare information nedan:


Brev till andelsägarna


Nya fondbestämmelser

 

2013-07-31
Ändrade fondbestämmelser HealthInvest MicroCap Fund

HealthInvest Partners erhöll den 25 juli 2013 Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest MicroCap Fund. Ändringarna träder i kraft omedelbart.


Se ytterligare information nedan:


Brev till andelsägarna


Nya fondbestämmelser

 

2013-06-04
HealthInvest Partners expanderar

HealthInvest Partners har anställt Martin Almblad som ansvarig för försäljning och marknadsföring. Martin Almblad kommer närmast från Fondmarknaden.se där han arbetat som rådgivningschef och fondanalytiker.


Läs mer här.

 

2013-02-11
HealthInvest Value Fund – världens högst avkastande läkemedelsfond

HealthInvest Value Fund har sedan dess start den 31 december 2008 stigit med 140,8 procent, detta gör fonden till världens högst avkastande läkemedelsfond enligt Morningstar.


Läs mer här.

 

2012
2012-12-19
Carl Bennet AB och Anders Hallberg omallokerar till HealthInvest MicroCap Fund

Läs mer här.

2012-12-05
Ny fondstart av HealthInvest Partners – HealthInvest MicroCap Fund

HealthInvest Partners kommer i slutet av januari 2013 att starta en renodlad småbolagsfond, HealthInvest MicroCap Fund. Läs mer om fonden här.

2012-11-02
Fusion genomförd mellan HealthInvest Global L/S Fund och HealthInvest Value Fund

Fusionen mellan HealthInvest Global L/S Fund och HealthInvest Value Fund är nu genomförd. Läs mer här.

2012-08-02
Fusion HealthInvest Global L/S och HealthInvest Value Fund

HealthInvest Global Long/Short Fund går samman med HealthInvest Value Fund per den 1 november 2012. Läs mer här.


Faktablad HealthInvest Value Fund

 

2012-02-15
HealthInvest Asia Fund är nu valbar hos Pensionsmyndigheten

HealthInvest Asia Fund finns nu tillgänglig för handel hos Pensionsmyndigheten. Per den 31 januari 2012 blev HealthInvest Asia Fund dagligt handlad och det är nu möjligt att välja HealthInvest Asia Fund i sitt sparande hos Pensionsmyndigheten.


Läs hela pressreleasen här.

 

2011
2011-12-19
Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Asia Fund

HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest Asia Fund. Effekten av ändringarna är att fonden kommer att bli en UCITS-klassad värdepappersfond med daglig NAV-sättning och handel. Därmed får andelsägaren en mer transparent fond vad gäller vilket regelverk fonden följer samt en bättre möjlighet att ta sig i och ur sin investering i fonden samtidigt som de kan ha en daglig kontroll på sitt innehavs värde. Då fonden i sin tidigare form som specialfond i mycket låg utsträckning nyttjade sina undantag från lagen kommer den genomförda ändringen ha en mycket liten påverkan på hur fonden förvaltas framöver jämfört med innan ändringen.


Finansinspektionen godkände den 25 november 2011 ändringarna av fondbestämmelserna avseende HealthInvest Asia Fund.  Dessa träder i kraft den 1 februari 2012.

 


Se ytterligare information om vilka ändringar som gjorts samt HealthInvest Asia Funds nya informationsbroschyr nedan:


Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Asia Fund


Informationsbroschyr HealthInvest Asia Fund

 

2011-08-15
Ny medarbetare – Riskanalys

I augusti 2011 anställdes Hendrine von Gerber som ansvarig för riskanalys och fondbolagets administration. Hendrine kommer närmast från Carnegie Investment Bank där hon arbetade som förvaltare för Carnegies börshandlade fonder.

2010
2010-12-13
Carl Bennet omallokerar till HealthInvest Access Fund

Läs mer här.

2010-12-06
Den 1 januari 2011 startar HealthInvest Access Fund

Många investerare har efterfrågat en dagligt handlad fond då våra nuvarande tre fonder endast är månadshandlade. Vi har därför tagit beslutet och fått godkännande av Finansinspektionen att starta HealthInvest Access Fund den 1 januari 2011. Fonden kommer även att finnas tillgänglig för investering via PPM. Läs mer här.