page hit counter .
FONDKURSER PER 30 MARS
 
Kurs
Dag
Mars
2020
99,73
6,62%
-1,08%
-7,77%
97,83
6,62%
-1,10%
-7,77%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.