page hit counter .
FONDKURSER PER 16 JANUARI
 
Kurs
Dag
Jan
2019
269,05
0,84%
5,17%
5,17%
96,66
0,83%
5,16%
5,16%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.