page hit counter .
FONDKURSER PER 23 APRIL
 
Kurs
Dag
April
2019
288,80
0,47%
-1,68%
12,89%
103,68
0,47%
-1,70%
12,79%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.