page hit counter .
FONDKURSER PER 23 JANUARI
 
Kurs
Dag
Jan
2020
323,03
-0,47%
2,86%
2,86%
115,71
-0,47%
2,84%
2,84%
111,15
-0,47%
2,78%
2,78%
109,02
-0,47%
2,77%
2,77%
*Andelsklass C startade den 5 juni 2019 på NAV-kurs 100.
** Andelsklass D startade den 11 september 2019 på NAV-kurs 100.

Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.