page hit counter .
FONDKURSER PER 3 JUNI
 
Kurs
Dag
Juni
2020
111,61
-0,21%
-0,49%
3,20%
109,44
-0,21%
-0,50%
3,17%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.