page hit counter .
FONDKURSER PER 12 DECEMBER
 
Kurs
Dag
Dec
2019
314,20
0,86%
-1,97%
22,82%
112,59
0,86%
-1,98%
22,48%
108,16
0,86%
-1,96%
8,16%
106,11
0,86%
-1,97%
6,11%
*Andelsklass C startade den 5 juni 2019 på NAV-kurs 100.
** Andelsklass D startade den 11 september 2019 på NAV-kurs 100.

Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.