page hit counter .
FONDKURSER PER 17 JANUARI
 
Kurs
Dag
Jan
2018
291,23
-0,56%
4,30%
4,30%
105,25
-0,56%
4,48%
4,48%
386,70
0,70%
3,05%
3,05%
140,64
0,70%
3,02%
3,02%
12,77
1,20%
2,95%
2,95%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start. *Avkastning för en andelsklass före dess faktiska start är beräknad utifrån fondens historiska avkastning omräknad för andelsklassens villkor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.