page hit counter .
FONDKURSER PER 19 JULI
 
Kurs
Dag
Juli
2019
287,60
-0,13%
0,01%
12,42%
103,17
-0,13%
-0,01%
12,24%
100,56
-0,12%
-0,19%
0,56%
*Andelsklass C startade den 5 juni 2019 på NAV-kurs 100.

Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.