page hit counter .
FONDKURSER PER 12 OKTOBER
 
Kurs
Dag
Okt
2018
291,44
1,04%
-5,19%
4,37%
104,79
1,03%
-5,20%
4,02%
431,16
0,43%
-3,63%
14,89%
156,24
0,43%
-3,64%
14,45%
13,44
0,84%
-4,04%
8,29%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.