page hit counter .
FONDKURSER PER 16 AUGUSTI
 
Kurs
Dag
Aug
2018
304,24
-0,03%
1,79%
8,95%
109,44
-0,04%
1,78%
8,64%
441,86
0,37%
5,49%
17,75%
160,24
0,37%
5,47%
17,38%
13,65
0,25%
3,67%
10,05%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.