page hit counter .
FONDKURSER PER 20 NOVEMBER
 
Kurs
Dag
Nov
2017
271,41
1,05%
-1,89%
22,16%
98,18
1,04%
-1,82%
22,80%*
377,66
0,09%
0,06%
1,53%
137,46
0,08%
0,03%
1,09%
12,30
-0,14%
-1,97%
-2,80%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start. *Avkastning för en andelsklass före dess faktiska start är beräknad utifrån fondens historiska avkastning omräknad för andelsklassens villkor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.