page hit counter .
FONDKURSER PER 13 SEPTEMBER
 
Kurs
Dag
Sept
2019
292,53
0,66%
3,21%
14,35%
104,90
0,65%
3,20%
14,12%
102,06
0,66%
3,23%
2,06%
100,54
0,53%
0,54%
0,54%
*Andelsklass C startade den 5 juni 2019 på NAV-kurs 100.
** Andelsklass D startade den 11 september 2019 på NAV-kurs 100.

Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.