page hit counter .
FONDKURSER PER 19 OKTOBER
 
Kurs
Dag
Okt
2018
289,96
-0,19%
-5,67%
3,84%
104,25
-0,19%
-5,69%
3,49%
436,39
-0,48%
-2,46%
16,29%
158,12
-0,49%
-2,48%
15,83%
13,61
-0,41%
-2,80%
9,69%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.