page hit counter .
FONDKURSER PER 14 FEBRUARI
 
Kurs
Dag
Feb
2019
281,65
0,43%
2,74%
10,10%
101,17
0,43%
2,73%
10,06%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.