page hit counter .
FONDKURSER PER 20 AUGUSTI
 
Kurs
Dag
Aug
2018
305,50
0,08%
2,22%
9,41%
109,90
0,08%
2,20%
9,09%
443,73
0,01%
5,94%
18,25%
160,91
0,01%
5,91%
17,87%
13,64
-0,39%
3,57%
9,93%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.