page hit counter .
FONDKURSER PER 17 JULI
 
Kurs
Dag
Juli
2018
297,05
-0,11%
-1,51%
6,38%
106,88
-0,11%
-1,52%
6,10%
417,50
0,27%
3,09%
11,26%
151,47
0,27%
3,07%
10,96%
13,09
0,49%
4,52%
5,49%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.