page hit counter .
FONDKURSER PER 12 AUGUSTI
 
Kurs
Dag
Aug
2020
114,05
0,44%
2,26%
5,46%
111,76
0,44%
2,26%
5,36%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.