page hit counter .
FONDKURSER PER 17 DECEMBER
 
Kurs
Dag
Dec
2018
265,60
-1,12%
-5,47%
-4,88%
95,45
-1,12%
-5,49%
-5,25%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.