page hit counter .
FONDKURSER PER 20 OKTOBER
 
Kurs
Dag
Okt
2020
111,35
-1,34%
-0,72%
2,97%
109,08
-1,34%
-0,73%
2,83%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.