page hit counter .
FONDKURSER PER 18 JULI
 
Kurs
Dag
Juli
2018
298,25
0,40%
-1,12%
6,81%
107,31
0,40%
-1,13%
6,53%
420,79
0,79%
3,90%
12,13%
152,66
0,79%
3,88%
11,83%
13,18
0,72%
5,27%
6,24%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.