page hit counter .
FONDKURSER PER 17 NOVEMBER
 
Kurs
Dag
Nov
2017
268,60
0,68%
-2,91%
20,89%
97,17
0,68%
-2,83%
21,53%*
377,33
0,15%
-0,03%
1,44%
137,34
0,15%
-0,06%
1,00%
12,32
-0,32%
-1,83%
-2,66%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start. *Avkastning för en andelsklass före dess faktiska start är beräknad utifrån fondens historiska avkastning omräknad för andelsklassens villkor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.