page hit counter .
FONDKURSER PER 20 JUNI
 
Kurs
Dag
Juni
2018
309,09
0,43%
3,49%
10,69%
111,23
0,43%
3,76%
10,41%
406,80
0,55%
3,04%
8,40%
147,64
0,55%
3,02%
8,15%
12,79
0,81%
3,25%
3,11%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.