page hit counter .
FONDKURSER PER 19 NOVEMBER
 
Kurs
Dag
Nov
2019
318,58
0,13%
2,23%
24,54%
114,18
0,13%
2,21%
24,21%
109,91
0,13%
1,84%
9,91%
107,84
0,13%
1,83%
7,84%
*Andelsklass C startade den 5 juni 2019 på NAV-kurs 100.
** Andelsklass D startade den 11 september 2019 på NAV-kurs 100.

Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.