page hit counter .
FONDKURSER PER 24 MAJ
 
Kurs
Dag
Maj
2018
300,92
0,24%
0,44%
7,76%
108,02
0,24%
0,46%
7,22%
392,66
-0,01%
-1,00%
4,64%
142,56
-0,01%
-1,04%
4,43%
12,37
-0,20%
1,84%
-0,29%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.