page hit counter .
FONDKURSER PER 21 SEPTEMBER
 
Kurs
Dag
Sept
2018
305,27
0,43%
-1,97%
9,33%
109,78
0,43%
-1,98%
8,98%
443,61
0,10%
-0,85%
18,21%
160,80
0,10%
-0,88%
17,79%
13,87
0,15%
2,42%
11,81%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.