page hit counter .
FONDKURSER PER 20 APRIL
 
Kurs
Dag
April
2018
296,64
-0,02%
0,42%
6,23%
106,48
-0,02%
0,30%
5,70%
379,21
-0,76%
0,67%
1,05%
137,74
-0,76%
0,64%
0,90%
11,82
-0,79%
-0,30%
-4,72%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.