page hit counter .
FONDKURSER PER 23 SEPTEMBER
 
Kurs
Dag
Sept
2020
108,43
-0,56%
-2,95%
0,26%
106,23
-0,56%
-2,97%
0,15%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.