page hit counter .
FONDKURSER PER 25 APRIL
 
Kurs
Dag
April
2018
295,98
0,09%
0,19%
6,00%
106,23
0,09%
0,08%
5,45%
386,60
0,81%
2,64%
3,02%
140,42
0,81%
2,60%
2,86%
12,01
0,74%
1,29%
-3,19%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.