page hit counter .
FONDKURSER PER 21 MAJ
 
Kurs
Dag
Maj
2019
285,16
0,26%
-1,74%
11,47%
102,35
0,26%
-1,76%
11,35%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.