page hit counter .
FONDKURSER PER 21 AUGUSTI
 
Kurs
Dag
Aug
2019
287,43
-0,25%
-2,22%
12,36%
103,09
-0,25%
-2,24%
12,15%
100,26
-0,25%
-2,39%
0,26%
*Andelsklass C startade den 5 juni 2019 på NAV-kurs 100.

Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.