page hit counter .
FONDKURSER PER 24 SEPTEMBER
 
Kurs
Dag
Sept
2018
304,69
-0,19%
-2,15%
9,12%
109,57
-0,19%
-2,17%
8,77%
441,80
-0,41%
-1,25%
17,73%
160,13
-0,41%
-1,29%
17,30%
13,80
-0,50%
1,91%
11,25%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.