page hit counter .
FONDKURSER PER 21 MARS
 
Kurs
Dag
Mars
2019
292,78
-1,08%
0,90%
14,45%
105,14
-1,08%
0,88%
14,38%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.