page hit counter .
FONDKURSER PER 22 FEBRUARI
 
Kurs
Dag
Feb
2018
288,22
-1,34%
-1,26%
3,22%
103,75
-1,34%
-1,63%
2,99%
375,46
-0,29%
-1,44%
0,05%
136,48
-0,29%
-1,47%
-0,02%
12,15
-0,63%
-3,67%
-2,06%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.