page hit counter .
FONDKURSER PER 22 MAJ
 
Kurs
Dag
Maj
2018
299,16
0,36%
-0,14%
7,14%
107,39
0,36%
-0,12%
6,60%
391,23
0,07%
-1,36%
4,25%
142,04
0,07%
-1,40%
4,05%
12,36
-0,04%
1,76%
-0,36%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.