page hit counter .
FONDKURSER PER 26 SEPTEMBER
 
Kurs
Dag
Sept
2017
261,36
-
3,09%
17,15%
361,23
0,78%
2,53%
-2,88%
131,58
0,78%
2,50%
-3,24%
12,25
0,39%
1,40%
-3,20%
*MicroCap redovisas per 15 september 2017.
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start. Avkastning för en andelsklass före dess faktiska start är beräknad utifrån fondens historiska avkastning omräknad för andelsklassens villkor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.