page hit counter .
FONDKURSER PER 15 NOVEMBER
 
Kurs
Dag
Nov
2018
269,62
0,37%
-2,44%
-3,44%
96,92
0,37%
-2,45%
-3,80%
435,95
0,01%
1,09%
16,17%
157,90
0,01%
1,07%
15,67%
13,70
0,08%
2,05%
10,42%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.