page hit counter .
FONDKURSER PER 16 MARS
 
Kurs
Dag
Mars
2018
291,76
0,12%
-0,91%
4,49%
105,00
0,12%
-0,93%
4,23%
377,70
0,32%
-1,63%
0,65%
137,25
0,32%
-1,65%
0,54%
12,13
0,16%
-1,37%
-2,23%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.