page hit counter .
FONDKURSER PER 20 MARS
 
Kurs
Dag
Mars
2018
290,66
0,43%
-1,28%
4,09%
104,60
0,43%
-1,31%
3,83%
370,96
-0,49%
-3,38%
-1,15%
134,80
-0,49%
-3,41%
-1,25%
11,93
-0,36%
-2,98%
-3,82%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.