page hit counter .
FONDKURSER PER 22 MARS
 
Kurs
Dag
Mars
2019
290,89
-0,65%
0,25%
13,71%
104,46
-0,65%
0,23%
13,64%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.