page hit counter .
FONDKURSER PER 13 NOVEMBER
 
Kurs
Dag
Nov
2018
271,34
-1,21%
-1,81%
-2,83%
97,54
-1,21%
-1,82%
-3,18%
437,22
-0,78%
1,39%
16,51%
158,36
-0,79%
1,37%
16,01%
13,80
-0,40%
2,79%
11,22%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter och avser andelsägare som varit med i respektive fond sedan start.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.