page hit counter .
FONDKURSER PER 1 DECEMBER
 
Kurs
Dag
Dec
2020
119,92
-0,83%
-0,83%
10,89%
117,47
-0,83%
-0,83%
10,74%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.