page hit counter .
FONDKURSER PER 19 FEBRUARI
 
Kurs
Dag
Feb
2020
113,50
-0,74%
6,03%
4,95%
111,35
-0,74%
6,05%
4,97%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.