page hit counter .
FONDKURSER PER 26 OKTOBER
 
Kurs
Dag
Okt
2021
127,00
-0,09%
-1,48%
3,85%
124,21
-0,09%
-1,49%
3,71%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.