page hit counter .
FONDKURSER PER 27 JANUARI
 
Kurs
Dag
Jan
2022
120,35
0,77%
-4,27%
-4,27%
117,64
0,77%
-4,28%
-4,28%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.