page hit counter .
FONDKURSER PER 22 JUNI
 
Kurs
Dag
Juni
2022
122,28
0,98%
-5,05%
-2,68%
119,44
0,98%
-5,06%
-2,77%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.