page hit counter .
FONDKURSER PER 23 SEPTEMBER
 
Kurs
Dag
Sept
2021
131,14
1,01%
-1,53%
7,24%
128,29
1,01%
-1,54%
7,11%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.