page hit counter .
FONDKURSER PER 24 NOVEMBER
 
Kurs
Dag
Nov
2021
123,99
0,46%
-3,11%
1,39%
121,25
0,46%
-3,12%
1,23%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.