page hit counter .
FONDKURSER PER 16 SEPTEMBER
 
Kurs
Dag
Sept
2021
130,94
0,48%
-1,68%
7,07%
128,09
0,48%
-1,69%
6,95%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.