page hit counter .
FONDKURSER PER 29 JULI
 
Kurs
Dag
Juli
2021
136,77
-0,11%
0,65%
11,84%
133,83
-0,11%
0,64%
11,74%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.