page hit counter .
FONDKURSER PER 10 JUNI
 
Kurs
Dag
Juni
2021
133,91
1,09%
1,02%
9,50%
131,06
1,09%
1,02%
9,42%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.