page hit counter .
FONDKURSER PER 26 FEBRUARI
 
Kurs
Dag
Feb
2021
123,21
-0,33%
-1,08%
0,75%
120,64
-0,33%
-1,10%
0,73%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.