page hit counter .
FONDKURSER PER 21 JANUARI
 
Kurs
Dag
Jan
2021
126,97
-1,67%
3,83%
3,83%
124,35
-1,67%
3,82%
3,82%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.