page hit counter .
FONDKURSER PER 9 APRIL
 
Kurs
Dag
April
2021
130,92
0,11%
-0,92%
7,05%
128,17
0,10%
-0,92%
7,01%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.