page hit counter .
FONDKURSER PER 12 MAJ
 
Kurs
Dag
Maj
2021
132,96
1,00%
0,12%
8,72%
130,15
1,00%
0,12%
8,66%
Avkastningen i tabellen är beräknad efter avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.