HealthInvest logo

Alpha Fund

Viktig info! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.

Icon

Vi investerar fritt.

Alpha Fund är en hälsovårdsfond som investerar fritt inom hela sektorn utifrån våra förvaltares bedömning. Eftersom vi har ett fritt mandat att investera i hälsovårdssektorns alla olika delar så blir det viktigt att som sparare förstå vad vi gör med fondens medel. Vi vill därför förklara vår investeringsfilosofi som i princip innebär att identifiera aktier där uppsidan är betydande samtidigt som nedsidan är relativt begränsad.

Icon

Vår omvärderingsmodell hittar vinnarna.

Den metod som huvudsakligen används i förvaltningen kallar vi omvärderingsmodellen. Den utnyttjar det faktum att tillväxtbolag handlas till värderingar som är cirka dubbelt så höga jämfört med mer långsamtväxande bolag inom hälsovårdssektorn. Modellen innebär i korthet att fonden tar position i lågt värderade företag med relativt låg tillväxt men som har en tydlig potential att börja växa kraftigt. När försäljningen tar fart uppstår ett värdeskapande i och med att investerarna uppvärderar bolaget till ett tillväxtföretag. Denna process brukar kunna ge en uppvärdering på 50-100%. 

Icon

Vi identifierar katalysatorer.

Det viktiga i förvaltningsarbetet består alltså av två delar, dels att korrekt kunna identifiera lågt värderade bolag, dels identifiera en eller flera katalysatorer som kan få i gång bolagets tillväxt substantiellt. Det vi kallar katalysator kan vara av olika slag. Det är en faktor som ligger i eller utanför företagets kontroll. Det är viktigt att katalysatorn är enkel, begriplig och substantiell. Den ska kunna förklaras och det ska inte krävas för många ”om” för att den skall materialiseras. I praktiken är katalysatorn oftast en stark produktlansering som hjälper bolaget att ta marknadsandelar eller expandera på nya marknader och därmed lyfta upp bolaget till ett ”tillväxtbolag” igen.

HealthInvest Alpha Fund har genererat klart högst alfa sedan 2013 – mer än 4% per år jämfört med genomsnittsfonden

*Utvärderingen inkluderade alla läkemedelsfonder i databasen Morningstar.se med historik sedan januari 2013. Beräkningarna avser fondernas utveckling i SEK efter avgifter under perioden 31 januari 2013 – 30 juni 2022. MSCI World Health Care Index har använts vid utvärderingen.

Investerar i lönsamma företag där aktien bedöms vara undervärderad

HealthInvest Alpha Fund är en aktivt förvaltad fond som investerar i företag i hälsovårdssektorn. Fonden är en småbolagsfond och har en global placeringsinriktning. Gedigen branschkunskap i kombination med värderingsfokus ökar sannolikheten för framgångsrika placeringar, då många småbolag inom hälsovårdssektorn inte är lika genomlysta som större bolag.

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad global aktiefond vars investeringar inriktas mot mindre företag inom hälsovårdssektorn som bedöms som undervärderade. Investeringsstrategin innebär att en väsentlig andel av fondförmögenheten investeras i företag med relativt låga börsvärden, så kallade småbolag. Förvaltningsstrategin är värdebaserad och framför allt inriktad på lönsamma företag där aktien av någon anledning bedöms vara undervärderad. Förvaltningens målsättning är att skapa största möjliga värdetillväxt, dvs hög överavkastning, med ett begränsat risktagande.

Exponering

Innehav Top 10

Sweden flag
Dedicare
8.55%
USA flag
Cardinal Health
6.55%
Denmark flag
H Lundbeck
6.34%
USA flag
Utah Medical Products
6.25%
USA flag
Cigna
5.91%
Netherlands flag
Pharming Group
4.73%
UK flag
GSK
4.66%
USA flag
Gilead Sciences
4.59%
Spain flag
Almirall Laboratorios
4.52%
USA flag
Bristol-Myers Squibb
4.46%

Länder

USA flag
USA
37.78%
Sweden flag
Sverige
18.29%
UK flag
Storbritannien
7.41%
Denmark flag
Danmark
6.34%
France flag
Frankrike
5.17%
Netherlands flag
Nederländerna
4.73%
Spain flag
Spanien
4.52%
Japan flag
Japan
4.15%
Singapore flag
Singapore
3.23%
Switzerland flag
Schweiz
3.13%
Canada flag
Kanada
0.96%

Branscher

Läkemedel
35.28%
Sjukvårdstjänster
18.79%
Bioteknologi
15.1%
Förbrukningsartiklar
10.47%
Medicinsk teknik
9.52%
Distributörer
6.55%
Nyckeltal och dokument
  • Fondfakta HealthInvest Alpha Fund D

  • FörvaltareAnders Hallberg
  • FondtypAktiefond
  • Öppen för handelDagligen
  • Årlig avgift (2021)1,29%
  • Rörlig förvaltningsavgift20% av avkastningen över OMRX T-Bill Index plus 4% årligen, omräknat till dagsavkastning
  • FondbolagHealthInvest Partners AB
  • FörvaringsinstitutSEB
  • Dokument

Hållbarhetsrelaterade upplysningar HealthInvest Alpha Fund - v.1 2022-12-30

Sammanfattning

Inget mål för hållbar utveckling

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Investeringsstrategi

Andel investeringar

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

Datakällor och databehandling

Begränsningar för metoder och data

Due diligence

Strategier för engagemang

Valt referensvärde

SUMMARY IN ENGLISH Sustainability-related disclosures HealthInvest Alpha Fund v.1, 2022-12-30