HealthInvest logo

Alpha Fund

Viktig info! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här

SENASTE KURS
151.43 kr
DATUM
2024-07-23
1.11%
1D
0%
Alpha fund D
 
 
11.39%
YTD
0%
 
Icon

Många medicinska framsteg görs i mindre bolag.

Vi fokuserar på små och medelstora hälsovårdsbolag där vi letar innovation och goda tillväxtmöjligheter till attraktiv värdering. Vi investerar globalt i hälsovårdssektorns alla delsektorer. Fonden består normalt av ca 30-50 bolag vilket kan jämföras med MSCI World Healthcare TRN Index som inkluderar cirka 140 bolag.

Icon

Vi gräver på djupet och tar sikte på de stora trenderna.

Ny kunskap och teknologi ger bättre behandlingar för allvarliga sjukdomar. Vi följer den snabba utvecklingen i sektorn och djupdyker i områden där vi ser störst framsteg. Till vår hjälp har vi ett medicinskt råd och vi tar även intryck från nya forskningsresultat på vetenskapliga konferenser. Vi investerar i bolag med produkter som kan göra stor skillnad för patienterna.

Icon

Vi investerar med balanserad risk.

Vi sprider våra investeringar över hälsovårdens många delsektorer, med exponering i små och mellanstora bolag, samt global geografisk täckning. En stor del av fondens investeringar är i lönsamma bolag. Därutöver investerar fonden i bolag i tidigare fas, antingen med lanserade produkter eller produkter under utveckling. Vi integrerar hållbarhetsaspekter och risker i förvaltningen då vi är övertygande om att det bidrar till en bättre avkastning till lägre risk.

Vi letar efter morgondagens vinnare och framtidens behandlingar bland små- och medelstora hälsovårdsbolag.

Fonden investerar globalt i mindre hälsovårdsbolag med goda tillväxtutsikter

HealthInvest Alpha Fund är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i små- och medelstora hälsovårdsbolag på den globala aktiemarknaden. 

Fonden har som målsättning att, över tid, generera en avkastning överstigande jämförelseindex MSCI World Healthcare TRN. Detta görs genom investeringar i hälsovårdssektorn, exempelvis företag vars verksamhet är fokuserad på läkemedel, bioteknik, medicinteknik, laboratorieutrustning, diagnostik, förebyggande vård samt relaterade branscher såsom vårdbolag, läkemedelsdistributörer, sjukförsäkringsföretag och IT-bolag. Därtill beaktar fonden hållbarhetsaspekter och har som målsättning att majoriteten av innehaven ska vara hållbara.

Fonden investerar i hälsovårdsbolag med goda tillväxtutsikter, till en attraktiv värdering. En stor del av fondens investeringar är i lönsamma bolag. Därutöver investerar fonden i bolag i tidigare fas, antingen med lanserade produkter eller produkter under utveckling.

Exponering

Innehav Top 10

Länder

Branscher

*varav fast förvaltningsavgift: 1% i andelsklass C, 1,2% i andelsklass D och 1,2% i andelsklass E. I de löpande kostnaderna inkluderas även transaktionskostnader som varierar år för år beroende på antal värdepapperstransaktioner som utförs i fonden samt kostnader för analys som varierar över tid.

FAQ

Hur många innehav finns i portföljen?

Vad innebär det att fonden är aktivt förvaltad?

Hur hållbar är fonden?

Hur stor är risken i förhållande till andra produkter?

Vilken investeringshorisont rekommenderas?

Hållbarhetsrelaterade upplysningar HealthInvest Alpha Fund - v.2 2024-03-27

Hållbarhetsrelaterade upplysningar HealthInvest Alpha Fund - v.2 2024-03-27

SUMMARY IN ENGLISH Sustainability-related disclosures HealthInvest Alpha Fund v.2, 2024-03-27 (material changes have been made in relation to the fund’s sustainability strategy)

Följ oss via mail

Bara de viktigaste uppdateringarna skickas via mail. Välj vilka utskick du är intresserad av:

Genom att följa oss via nyhetsbrev godkänner du att informationen kommer att skickas till Mailchimp.
Läs mer Här.