HealthInvest logo

Om oss

Om HealthInvest

HealthInvest Partners AB är ett fondbolag med fokus på hälsovårdssektorn. Sedan 2022 är HealthInvest en del av Atle. Bolaget förvaltar HealthInvest Alpha Fund som är en aktivt förvaltad global hälsovårdsfond med ett värdebaserat tillvägagångssätt och HealthInvest Sustainable Healthcare, en global hälsovårdsfond där investeringsfilosofin präglas av medicinska framsteg och innovation med starkt fokus på hållbarhet. Dessutom förvaltar bolaget fonden Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult på uppdrag av Avanza. Fonderna HealthInvest Sustainable Healthcare och Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult har samma investeringsstrategi och innehav och förvaltas av samma förvaltarteam – Astrid Samuelsson och Ellinor Hult.   

Vår historia

HealthInvest startades redan 2006 av Anders Hallberg och Carl Bennet. Med Atle som ägare tar vi nästa steg i utvecklingen. Sedan år 2022 ingår HealthInvest i Atlegruppen, Bures satsning på fondförvaltning. Syftet är att utöka vårt erbjudande. Flertalet svenskar har idag en förhållandevis låg exponering mot hälsovårdssektorn. Genom samarbetet med Atle kommer vi kunna öka möjligheten för alla att spara hälsosamt.

Nedan från vänster; Patrik Tigerschiöld - styrelseordförande Bure, Anders Hallberg - grundare HealthInvest, Carl Bennet - tidigare VD, koncernchef och styrelseordförande Getinge.

HealthInvest står stadigt och tryggt inför framtiden och den ökade satsningen på hälsovård

Anders Hallberg, Grundare

fr. vänster: Patrik Tigerschiöld, Anders Hallberg och Carl Bennet

Team

”Utvecklingen inom hälsovårdssektorn går snabbt. Nya teknologier öppnar för effektivare läkemedel mot cancer, sällsynta diagnoser och neurologiska sjukdomar.”

Astrid Samuelsson är portföljförvaltare och disputerad läkare. Astrid har lång erfarenhet av både analys och fondförvaltning inom hälsovårdssektorn på Handelsbanken. Tillsammans med Ellinor Hult förvaltar hon HealthInvest Sustainable Healthcare och HealthInvest Alpha Fund.

Erfarenhet

  • 5-stjärnig förvaltare Morningstar Handelsbanken Hälsovård Tema
  • Vinnare Lipper Awards 2021: bästa fond i kategorin Healthcare över fem år
  • Citywire 2021 top female investor
  • Disputerad läkare Karolinska Institutet
  • Tjugo års erfarenhet av analys och investeringar i hälsovård

Astrid Samuelsson

Portföljförvaltare och partner

astrid.samuelsson at healthinvest.se+46 (0)70 225 3866

”Hälsovårdssektorn är spännande och dynamisk. Nya behandlingar gör skillnad för patienter. Innovation skapar möjligheter för oss investerare som letar avkastning.”

Ellinor Hult är portföljförvaltare och har en lång och bred erfarenhet av hälsovårdssektorn, bla genom att bygga stora värden på Rhenman & Partners och Handelsbanken. Ellinor förvaltar tillsammans med Astrid Samuelsson HealthInvest Sustainable Healthcare och HealthInvest Alpha Fund.

Erfarenhet

  • 5-stjärnig förvaltare Morningstar handelsbanken Japan Tema.
  • Vinnare Årets Japanfond fondmarknaden 2021
  • Biträdande förvaltare Handelsbanken Hälsovård Tema
  • 5 år som biträdande förvaltare Rhenman Healthcare Equity Long Short

Ellinor Hult

Portföljförvaltare och partner

ellinor.hult at healthinvest.se+46 (0)708 81 04 04

Gunnar Wiljander är verkställande direktör. Han har lång erfarenhet inom kapitalmarknaden, senast som VD för Tidan Capital. Dessförinnan VD under 10 år för Nektar Asset Management. Har tidigare arbetat som kundansvarig hos SEB med fokus på amerikanska och engelska hedgefonder, samt varit ansvarig för Fixed Income och FX hos Investor, Swedbank Markets och Midland Bank. Gunnar har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. 

Medicinska rådet

Malin Sund

Professor kirurgi och överläkare

Malin Sund är professor i kirurgi vid Helsingfors universitet samt gästprofessor i kirurgi vid Umeå universitet. Post-doktoral forskare vid Harvard Medical School i Boston. Kliniskt inriktad mot cancerkirurgi och framförallt bröstcancer, maligna melanom samt endokrina tumörer. Malin forskar på samspelet mellan cancerceller och bindväv samt utvärderar nya biomarkörer för bröst och bukspottkörtelcancer samt långtidsutfall efter cancerbehandling.

Per Svenningsson

Professor neurologi och överläkare

Per Svenningsson är professor i neurologi och överläkare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2014 invald i Nobelförsamlingen. Expert på rörelserubbningar och särskilt Parkinsons sjukdom, med ansvar för ett flertal kliniska studier. Forskningen är inriktad på cell- och djurmodeller för att finna nya måltavlor för läkemedelsutveckling inom Parkinsons sjukdom. Per har publicerat mer än 300 vetenskapliga artiklar och erhållit flera priser, bland annat Arvid Carlsson-fondens stora pris för framstående forskning.

Åsa Ingvar

Medicine doktor och överläkare dermatologi

Åsa Ingvar är verksam som överläkare och forskare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Hon delar sin tid mellan klinik, forskning och utbildning. En stor del av forskningen är fokuserad på utveckling och utvärdering av bildanalytiska mjukvaruverktyg, drivna av AI, som kan tillämpas för diagnostik eller prevention av hudcancer. Åsa deltar också i utvecklingen av hudcancervården i Sverige genom preventionskampanjer, ideella intresseföreningar samt implementering av nya arbetssätt.

Mikael Karlsson

Professor immunologi

Mikael Karlsson är professor i immunologi vid Karolinska Institutet och dessutom knuten till Rockefeller University i New York. Mikaels forskargrupp studerar inflammation i samband med autoimmunitet och cancer med målet att hitta mekanismer för att behandla sjukdomar inom de områdena. Mikael har flera patent kopplade till immunterapi mot cancer och är ansvarig för immunologiundervisningen vid Karolinska Institutet.

Anna Norhammar

Professor kardiologi och överläkare

Anna Norhammar är adjungerad professor i kardiologi vid Karolinska Institutet och har bred klinisk kompetens inom kardiovaskulär-metabol sjukdom och diagnostik. Anna är specialist i kardiologi, invärtesmedicin och klinisk fysiologi. Hennes forskningsområde är fokuserat på sambandet mellan diabetes och hjärtsjukdom och särskilt kopplingen till hjärtinfarkt och hjärtsvikt samt oupptäckt diabetes. Hon har drivit och deltagit i akademiskt initierade kliniska prövningar, registerstudier/real-world studier och fall-kontroll studier.

Styrelsen

Gustav Ohlsson

Styrelseordförande

Gustav Ohlsson, styrelseordförande, är VD för Atle Investment Management AB. Han har över 10 års erfarenhet av kapitalförvaltning och har bland annat bakgrund från Orre & Nyberg Capital AB, Bure Equity AB, Aquila Capital GmbH och från att starta och driva aktierelaterade specialfonder. Gustav har en magister från Handelshögsskolan i Stockholm med inriktning på redovisning och finans.

Johan Stern

Styrelseledamot

Johan Stern, styrelseledamot, är även verksam som styrelseledamot i Elanders, Lifco och Carl Bennet AB. Johan var anställd och partner i det amerikanska fondbolaget FMG Fundmanagers Ltd under perioden 1999-2002. Dess­­förinnan var han verksam inom Skandinaviska Enskilda Banken bl.a. som ansvarig för SEBs verksamhet i USA under perioden 1996-1998. Johan har en civilekonom­examen från Stockholms Universitet.

Ingemar Kihlström

Styrelseledamot

Ingemar Kihlström, styrelseledamot, arbetar inom hälso- och sjukvårdsområdet i Ingemar Kihlström AB och är styrelseledamot i flera publika bolag. Ingemar har arbetat närmare 20 år i läkemedelsindustrin och har också en bakgrund som analytiker inom hälsovård på ABG Sundal Collier samt Aros Securities. Ingemar är disputerad i fysiologi och docent i toxikologi vid Uppsala Universitet.

Oskar Hörnell

Styrelseledamot

Civilekonom och Investment Manager på Bure Equity.

Styrelseledamot i My Driving Academy Sweden och Atle Investment Services AB.

Tidigare partner och analytiker hos Nordic Fixed Income.

Per Anders Fasth

Styrelseledamot

Styrelseordförande för Lyra Wealth Management.

Styrelseledamot i TBC Bank, Atle Investment Services AB och rådgivare för Infima.

Tidigare styrelseordförande för Pepins (FundedByMe), Sileo Capital, Investrum och tidigare styrelseledamot i Hoist Finance, Skandiabanken, ClearOn AB, Piraeus Bank och SBAB Bank.

Del av Atle

Atles vision är att samla ledande aktiva förvaltarna under ett tak för att ge dem rätt förutsättningar för att utveckla sina strategier. Atle är ett dotterbolag till det noterade investmentbolaget Bure Equity och består idag av fyra verksamheter utöver HealthInvest: TIN Fonder, Fondbolaget Fondita, Alcur Fonder och Humle.

På Atle tror vi på den enorma potential som hälsovård erbjuder som sparform. Att dessutom bidra till en friskare värld gör inte saken sämre

Gustav Ohlsson, Grundare Atle