HealthInvest logo

Sustainable Healthcare - Investeringar som bidrar till en friskare värld

Ny fond.
Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult.

Hälsovårdsinvesteringar erbjuder både tillväxt och stabilitet.

Sustainable Healthcare är en aktivt förvaltad aktiefond av Astrid Samuelsson och Ellinor Hult som investerar i hälsovård. Vi investerar globalt, tar sikte på de stora trenderna och analyserar bolagen på djupet för att hitta en balanserad risk. Vi hjälper dig att hitta rätt.

Viktig info! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.

SENASTE KURS
132.07 kr
DATUM
2024-07-23
0.69%
1D
0%
Sustainable Healthcare A
 
 
22.81%
YTD
0%
 

01

Tillväxt

Behovet av hälso- och sjukvård ökar över hela världen. Vi blir allt äldre och får fler livsstilssjukdomar. Andelen av BNP som går till hälsovård stiger kontinuerligt.

02

Utveckling

Medicinska framsteg samt teknologi och digitalisering leder till framtidens behandlingar. Det finns stor potential i de bolag som tar fram banbrytande behandlingar.

03

Stabilitet

Hälsovård erbjuder både tillväxt och stabilitet. Världens befolkning är lika sjuk i hög- som i lågkonjunktur. Hälsovård behövs oavsett ekonomiskt läge, vilket gör kategorin stabil.

Sustainable Healthcares portföljförvaltare

Astrid Samuelsson och Ellinor Hult

Astrid Samuelsson och Ellinor Hult har båda gedigen erfarenhet inom hälsovård och båda är prisbelönta förvaltare med bland annat Lipper Awards 2021: bästa fond i kategorin Healthcare över fem år och Citywire 2021 top-female investor. Astrid är disputerad läkare från Karolinska Institutet och Ellinor är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Vill du som privatperson investera i Sustainable Healthcare?

Då rekommenderar vi Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult. Samma förvaltare och strategi som HealthInvest Sustainable Healthcare.

Så här investerar vi för bästa möjliga avkastning

Icon

Vi tar sikte på de stora trenderna.

Vi letar efter de starkaste drivkrafterna inom hälsovårdssektorn. Åldrande befolkning och välfärdssjukdomar driver tillväxt för många bolag. Därtill skapar medicinska framsteg, exempelvis inom cancer och sällsynta sjukdomar, tillväxt inom nya svårhanterade sjukdomsområden. Detta är några av de viktigaste trenderna att hålla koll på. Samtidigt skapas stora möjligheter genom digitalisering av vården. 

Icon

Vi gräver på djupet.

En viktig del i analysen är att träffa både små och stora bolag, både i närområdet och globalt. Vi reser på medicinska konferenser och fördjupar oss i publikationer och forskningsresultat. Därtill har vi tillgång till ett medicinskt råd som bidrar till att förstå detaljerna. Bolagen analyseras noggrant ur ett finansiellt och hållbarhetsperspektiv. 

Icon

Vi hittar balanserad risk.

Vi sprider våra investeringar över hälsovårdens många delsektorer, med exponering i små, mellanstora och stora bolag, samt global geografisk täckning. Sektorn erbjuder både stabilitet och goda tillväxtmöjligheter. Vårt fokus på hållbara investeringar bidrar till en avkastning med lägre risk. 

Ny kunskap inom immunologi bäddar vägen för nya läkemedel mot cancer och autoimmuna sjukdomar.

Mikael Karlsson, Professor immunologi

Vi tar hjälp av medicinska experter

HealthInvest har satt ihop ett medicinskt råd med läkare och forskare för att få ännu bättre inblick i hälsovårdssektorn och på djupet förstå vilka bolag som har potential och kommer skapa verklig förändring. Rådet har specialistkompetenser inom kirurgi, neurologi, kardiologi, immunologi och dermatologi.

Exponering

Innehav Top 10

Länder

Branscher

*varav fast förvaltningsavgift: 1,52% i andelsklass A, 0,92% i andelsklass E och 0,92% i andelsklass M. I de löpande kostnaderna inkluderas även transaktionskostnader som varierar år för år beroende på antal värdepapperstransaktioner som utförs i fonden samt kostnader för analys som varierar över tid.

FAQ

Vad är det för skillnad mellan fonderna HealthInvest Sustainable Healthcare och Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult?

Hur många innehav finns i portföljen?

Vad innebär det att fonden är aktivt förvaltad?

Hur hållbar är fonden?

Hur säkerställs det att innehaven uppfyller hållbarhetskriterierna?

Hur stor är risken i förhållande till andra produkter?

Vilken investeringshorisont rekommenderas?

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrelaterade upplysningar - HealthInvest Sustainable Healthcare, v.2 2024-03-28

SUMMARY IN ENGLISH Sustainability-related disclosures – HealthInvest Sustainable Healthcare v. 2, 2024-03-28 (no material changes have been made in relation to the fund’s sustainability strategy, clarifications have been made in the text below)

Följ oss via mail

Bara de viktigaste uppdateringarna skickas via mail. Välj vilka utskick du är intresserad av:

Genom att följa oss via nyhetsbrev godkänner du att informationen kommer att skickas till Mailchimp.
Läs mer Här.