HealthInvest logo

Information

Viktig info! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.

Vanliga frågor

Var kan jag följa vad som händer på HealthInvest?

Jag vill investera i HealthInvest, hur gör jag?

Varför har HealthInvest Partners valt att fokusera på hållbarhet?

Vad är skillnaden mellan aktiv och passiv förvaltning? Vad gör HealthInvest?

Kan jag bli direktkund hos er och hur går jag till väga för att köpa och sälja fondandelar?

Kan jag spara i er fond i premiepensionssystemet?