HealthInvest logo

Kontakta oss

Allmänna frågor

Anna Larris

anna.larris@healthinvest.se

+46 (0)704 80 75 87

Hitta till oss

Riddargatan 23

114 57 Stockholm

Hitta hit

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.