HealthInvest logo

Månadsbrev november 2023 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev november 2023 för HealthInvest Alpha Fund

Hög aktivitet

November var en hektisk månad då tre betydande investeringar gjordes i Cencora, Molina Healthcare och Stille.

Cencora är en amerikansk industrijätte med 46 000 anställda som förser 25 000 apotek med läkemedel. Cencora har en avundsvärd position eftersom volymerna på läkemedelsmarknaden förväntas växa i decennier framöver tack vare en åldrande befolkning. Förutom den stabila tillväxten gillar vi aktiens värdering (16x fritt kassaflöde).

Molina Healthcare är ett amerikanskt försäkringsbolag med 15 000 anställda. Företaget tillhandahåller sjukförsäkringar till individer genom statliga program såsom Medicaid och Medicare. Bolaget beräknas öka vinsten per aktie med 91% (2023-2027), vilket inte återspeglas i värderingen av aktien (13x fritt kassaflöde).

HealthInvest Alpha Fund deltog också i en riktad nyemission i det svenska medicintekniska företaget Stille. Emissionen syftar till att finansiera förvärvet av Fehling Instruments, en tysk tillverkare av högkvalitativa kirurgiska instrument. Enligt vår uppfattning passar förvärvet perfekt strategiskt och kommer att förbättra Stilles vinsttillväxt avsevärt.

HealthInvest Alpha Fund handlas i dagsläget till 13,2x fritt kassaflöde och den prognosticerade kassaflödestillväxten är 55% (2023-2025). Som en jämförelse har världsindex en värdering om 24,3x och en tillväxt om 28%.

Vid månadens slut hade fonden 22 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgjorde 9% av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering mot aktier var 96%.

Sammantaget är vi bekväma med HealthInvest Alpha Funds innehav. Värderingen om 13,2x fritt kassaflöde är 46% lägre än för världsindex och trots den relativt låga värderingen är fondens förväntade kassaflödestillväxt signifikant högre. Fonden kombinerar därmed det bästa av två världar vilket borde båda gott framöver.

Vänligen klicka här för fondens månadsbrev.

Anders Hallberg, ansvarig förvaltare

Utforska fler artiklar