HealthInvest logo

Månadsbrev april 2023 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Månadsbrev april 2023 för HealthInvest Sustainable Healthcare

M&A och sektordivergens

Om mars var bankorons månad var april i stället de gröna skottens månad. Riskaptiten ökade till följd av uppköp i sektorn. Fonden ägde aktier både i Prometheus och Bellus Health som blev föremål för bud.

I första hand letar vi efter bolag med fin forskning och innovation, och inte sällan har ”big pharma” liknande syn och visar intresse för ”våra” bolag. Bioteknikbolaget Prometheus har gjort stora framsteg inom ulceröskolit, en besvärlig inflammatorisk tarmsjukdom. Därtill har de på sin roadmap att behandla relaterade sjukdomar som Crohns sjukdom. Vi diskuterade caset med Medicinska Rådet i slutet av mars och fick tummen upp. Även amerikanska läkemedelsbolaget Merck gillade vad de såg och la bud om nästan 11 mdr USD, 75% premium. Bellus Health är ett litet kanadensiskt bioteknikbolag som utvecklar läkemedel mot kronisk hosta, en sjukdom som idag inte har någon behandling. Vi träffade VD:n i höstas och tyckte att deras kliniska resultat talade för en betydande förbättring i patientgruppens livskvalitet. I det här fallet var det brittiska GSK som instämde och la bud med över 100% premium. Flera andra utav fondens mindre, omogna bolag har haft bättre vind i seglen i kölvattnet av denna lilla uppköpsvåg. More to come…

En annan observation är divergensen mellan två delsektorer: medicinteknik och laboratorieutrustning (”tools”), som tidigare handlats i sync. Rapportperioden har kommit i gång, med relativt goda resultat överlag. Tyska tools-bolaget Sartorius som är leverantör av utrusning till läkemedelstillverkning talade dock om att varulager hos kund fortfarande behöver arbetas ned efter covid. Marknaden blev överraskad att detta inte kommit längre och relaterade bolag som Thermo Fisher och Danaher* handlades ner.

Inom medicinteknik var det i stället muntra toner. Tidigare har medicintekniksektorn tyngts av bristen på sjuksköterskor, komponenter och höga fraktkostnader. Nu börjar hindren lösa upp sig och den, under pandemin, eftersatta vården utförs i allt högre takt. Boston Scientific kom med en fin rapport med starkare tillväxt än väntat inom alla affärsområden. Kul att notera att även medicinteknik drivs av innovation. Nedan på bild är FARAPULSE, en ny produkt för behandling av förmaksflimmer, som ger bättre utfall, kortare operationstid och färre komplikationer än traditionella värme- eller frystekniker.

Laboratorieutrusningssektorn har fallit rejält och normaliseringen efter pandemin är bara förskjuten några månader. Vi har därför ökat våra innehav i sektorn. Omvänt har värderingen av medicintekniksektorn ökat i takt med återhämtningen så vi är en aning mer selektiva med nya köp där.

Fonden utvecklades positivt i april (2,6% för andelsklass A). Bästa delsektorer var läkemedel och bioteknik. Sämst var laboratorieutrustning och amerikanska sjukförsäkringsbolag.

*ej innehav

FÖRÄNDRINGAR I FONDEN

På grund av motvinden inom tools och svagare utsikter för mindre kunder sålde vi ut vår position i danska Chemometec, som säljer cellräknare, med mera, till bolag i tidig forskningsfas. Därtill sålde vi bioteknikbolagen ArcellX och Bellus, det senare närmade sig GSKs budnivå. Fonden köpte in Morphic Holding, ett bioteknikbolag inom ulcerös kolit.

FONDENS TRE BÄSTA BIDRAGSGIVARE

Eli Lilly, det amerikanska läkemedelsbolaget, återhämtade sig starkt efter en något svagare period. I huvudsak drevs kursen av att de väntas få godkänt för sitt obesitasläkemedel. Idag är Novo Nordisks Wegovy det enda godkända läkemedlet på området och efterfrågan överstiger utbudet enormt.

Bioteknikbolaget Prometheus, som nämnts ovan, steg kraftigt på Mercks bud och var näst bästa bidragsgivare till fondens avkastning.

Amerikanska läkemedelsbolaget Merck är ledande inom cancer med sitt immunterapi läkemedel Keytruda. Man har dessutom förvärvat väl, bland annat Acceleron 2021 och nu även Prometheus.

FONDENS TRE SÄMSTA BIDRAGSGIVARE

Amerikanska läkemedelsbolaget Abbvie handlades svagt efter sin rapport i slutet av månaden. Bolagets största produkt, Humira, vars patent har gått ut i USA, ska ersättas av ett antal olika läkemedel. I samband med rapporten framgick det att man fått göra vissa priseftergifter för att komma upp i volym. Det är i sig inte så konstigt men det påminner att Humiras plats kommer att bli svår att fylla. Vi uppfattar bolaget som billigt men medger att de kan behöva fylla på sin pipeline.

Thermo Fisher, det amerikanska laboratorieutrustningsbolaget, var svag framför allt på försiktiga kommentarer från andra spelare i värdekedjan. Fundamenta i bolaget är starkt. De är en diversifierad vinnare påstigande läkemedelsproduktion över tid.

Moderna, bioteknikbolaget inom mRNA, har mycket spännande forskning på gång. Den senaste tiden har cancervaccin lyfts som en möjligframtida tillväxtkälla när covidvacciner avtar. På en medicinsk kongress diskuterades deras senaste data, men inte så mycket nytt kom fram. Det är tidigt i utvecklingsfasen. Aktien fick pyspunka.

INVESTERINGSSTRATEGI

HealthInvest Sustainable Healthcare är en aktivt förvaltad fond. Fonden ägde vid månadsskiftet 62 bolag vilket kan jämföras medjämförelseindex MSCI World Healthcare TRN Index som inkluderar cirka 150 bolag.

Fonden har som målsättning att genom sina investeringar i hälsovårdssektorn främja god hälsa och välbefinnande. Med hälsovårdssektorn avses företag vars verksamhet är fokuserad på läkemedel, bioteknik, medicinteknik, laboratorieutrustning, diagnostik, förebyggande vård samt relaterade branscher såsom vårdbolag, läkemedelsdistributörer, sjukförsäkringsföretag och it-bolag.

Fonden investerar globalt i hälsovårdsbolag med goda tillväxtutsikter. En stor del av fondens investeringar är i lönsamma bolag. Därutöver investerar fonden i bolag i tidigare fas, antingen med lanserade produkter eller produkter under utveckling.

Utforska fler artiklar