HealthInvest logo

Månadsbrev augusti 2023 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Månadsbrev augusti 2023 för HealthInvest Sustainable Healthcare

FETMA - VINNARE OCH FÖRLORARE

Hälsovård utvecklades bättre än den generella marknaden i augusti, i första hand drivet av kliniska resultat inom fetma, mer om detta nedan. Den svenska kronan försvagades, vilket för fonden innebar en medvind eftersom majoriteten av tillgångarna handlas i amerikanska dollar. Rapportsäsongen rundades av med relativt goda resultat, men som många gånger togs emot mer negativt än sifforna föreslog, inte minst i delsektorn medicinteknik.  

Den stora händelsen inom fetma var SELECT-studien, vars resultat visade sig vara ännu bättre än man förväntat sig. Novo Nordisks semaglutid (Wegovy) visade i denna stora studie, med drygt 17 000 överviktiga personer, att läkemedlet kunde minska risken för hjärt- och kärlsjukdom med hela 20%. Detta resultat är viktigt på flera sätt. Dels är övervikt kopplat till över 200 andra sjukdomar; alltifrån sömnapné och artros till diabetes men även ökad risk för cancer och hjärt-och kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Att kunna påverka risken att få någon av följdsjukdomarna genom att minska övervikt är stort. Därtill pågår en livlig diskussion mellan läkemedelsbolag och ”betalare”, dvs sjukförsäkringsbolag och statliga finansiärer av sjukvård: hur mycket är fetmabehandling egentligen värd? I och med SELECT-studiens utmärkta resultat flyttades vågskålen markant i läkemedelsbolagens favör.    

Aktiemarknaden hurrade och både Novo Nordisks och Lillys aktier rusade. Lilly är nu världens mest värdefulla läkemedelsbolag med ett börsvärde på nästan 530 mdr USD. Novo Nordisk är just nu Europas mest värdefulla bolag, alla kategorier. Även mindre spelare som vårt innehav i Zealand Pharma gick starkt eftersom de har flera fetmakandidater i sin pipeline.  

Vinnare på SELECT-studien:  

Sämre mottogs nyheten för ett antal bolag som kunde anses vara förlorare på att färre personer får obesitas/fetma i framtiden. Dexcom, som är ledande inom sensorer för kontinuerlig blodsockermätning, såldes av på marknaden. Så även Inspire Medical som säljer en ny medicinteknisk produkt för behandling av sömnapné. Insulet (ej portföljbolag), ledaren inom insulinpumpar, drabbades av samma ”sjuka”. Vi tycker reaktionerna har varit i skarpaste laget och har ökat i Dexcom, inte minst eftersom de i första hand vänder sig till typ I diabetiker och de typ II diabetiker som kommit längst i sitt sjukdomsförlopp. Vad gäller Inspire har vi trimmat positionen något eftersom proceduren är relativt invasiv och skulle väljas efter en läkemedelsbehandling. Å andra sidan är Inspires produkt mycket effektiv och penetrationsgraden än så länge mycket låg. Vi gillar fortsatt caset.  

 

Förlorare på SELECT: 

Sammanfattningsvis möttes alltså medicinteknik av fortsatt säljtryck efter en ganska svalt mottagen rapportperiod, trots mestadels fina rapporter. Den tidigare styvmoderligt handlade tools-sektorn (laboratorieutrustning) visade bättre form, något vi började se tecken på redan förra månaden. Därtill fick Thermo Fischer en order från Novo Nordisk för att hjälpa till med en del av produktionen av omåttligt populära Wegovy, en nyhet som imponerande nog fick det stora bolagets aktie i rörelse.  

 

Utöver ovanstående händelser i augusti, åkte förvaltarteamet på en mycket givande och intensiv resa till Kalifornien. Vi träffade både befintliga innehav och ett antal kandidater. Vårt allra första möte var med BridgeBios grundare och VD som var i högform efter att bolaget haft inte mindre än tre stora kliniska framsteg i år. Aktien är upp 300% i år! I förra månadens månadsbrev kommenterade vi de oväntat starka resultaten inom sjukdomen Amyloidos med hjärtsymptom. Samma BridgeBio kom i våras med mycket bra resultat inom kortvuxenhet, ett tillstånd som Biomarin nu säljer en behandling inom. Vi uppskattade därför mycket att även träffa Biomarins VD och höra honom diskutera förtjänsterna med sin produkt och marknadsposition inom detta tillstånd. Vi träffade även VD för portföljbolaget Ambrx som utvecklar ”smarta cellgifter” och fick ytterligare kött på benen inför att de släpper mer data inom prostatacancer på den årliga europeiska cancerkongressen ESMO i oktober.  

Fonden utvecklades positivt i augusti (+3.0% för andelsklass A). Bästa delsektorer var läkemedelsbolag, bioteknik och tools. Sämst var medicinteknik och sjukförsäkringsbolag.  

 

FÖRÄNDRINGAR I FONDEN 

Vi sommarstädade portföljen något och sålde ut positionerna i Maravai, Royalty Pharma, Moderna och Orthopediatics då de inte helt levererat som vi hoppats. I fallet Moderna tycker vi de har goda möjligheter på lång sikt att ta fram banbrytande behandlingar. Just nu måste dock det stora marknadsvärdet bäras av ytterst lite covidrelaterad försäljning medan nya produkter ligger ett antal år i framtiden. Två nya innehav har tillkommit: Amgen och Ventyx. Amgen är ett stort bioteknikbolag med låg värdering men som börjar visa en intressant pipeline. Ventyx är ett bioteknikbolag inom inflammatoriska sjukdomar.  

 

FONDENS TRE BÄSTA BIDRAGSGIVARE 

Amerikanska läkemedelsbolaget Eli Lilly, som nämns ovan, steg kraftigt på de positiva SELECT resultaten från Novo Nordisk eftersom de är verksamma i samma kategori.   

Danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk, steg kraftigt på sina SELECT-resultat.  

Amerikanska bioteknikbolaget Regeneron, steg när det fick godkänt för en omformulering av ett av sina viktigaste läkemedel för behandlingen av en vanlig orsak till blindhet.  

 

FONDENS TRE SÄMSTA BIDRAGSGIVARE 

Amerikanska medicintekniska bolagen Dexcom och Inspire Medical föll i samband med ovan nämnda SELECT-studies utfall då marknaden uppfattade att bolagens försäljningsmöjligheter i framtiden begränsades av minskad efterfrågan.  

Svenska bolaget Surgical Sciences, som säljer simulatorer för bl.a. robotkirurgi, var svagt efter sin kvartalsrapport som inte nådde marknadens förväntningar.   

 

INVESTERINGSSTRATEGI  

HealthInvest Sustainable Healthcare är en aktivt förvaltad fond. Fonden ägde vid månadsskiftet 58 bolag vilket kan jämföras med jämförelseindex MSCI World Healthcare TRN Index som inkluderar cirka 150 bolag.  

Fonden har som målsättning att genom sina investeringar i hälsovårdssektorn främja god hälsa och välbefinnande. Med hälsovårdssektorn avses företag vars verksamhet är fokuserad på läkemedel, bioteknik, medicinteknik, laboratorieutrustning, diagnostik, förebyggande vård samt relaterade branscher såsom vårdbolag, läkemedelsdistributörer, sjukförsäkringsföretag och it-bolag.  

Fonden investerar globalt i hälsovårdsbolag med goda tillväxtutsikter. En stor del av fondens investeringar är i lönsamma bolag. Därutöver investerar fonden i bolag i tidigare fas, antingen med lanserade produkter eller produkter under utveckling. 

Utforska fler artiklar