HealthInvest logo

Månadsbrev december 2023 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev december 2023 för HealthInvest Alpha Fund

HealthInvest Alpha Fund handlas i dagsläget till 16,1x fritt kassaflöde och den prognosticerade kassaflödestillväxten är 70% (2023-2025). Som en jämförelse har världsindex en värdering om 25,5x och en tillväxt om 37%.

Vid månadens slut hade fonden 22 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgjorde 10% av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering mot aktier var 97%.

Givet att hälsosektorn de senaste 25 åren har handlats med 20% premium mot aktiemarknaden i genomsnitt, men nu värderas till en RABATT om 10%, borde sektorns aktier ha mycket kvar avkastningsmässigt.

Sammantaget är vi bekväma med HealthInvest Alpha Fundsinnehav. Värderingen om 16,1x fritt kassaflöde är 37% lägre än för världsindex och trots den relativt låga värderingen är fondens förväntade kassaflödestillväxt signifikant högre. Fonden kombinerar därmed det bästa av två världar vilket borde båda gott framöver.

Vänligen klicka här för fondens månadsbrev.

Utforska fler artiklar