HealthInvest logo

Månadsbrev december 2023 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Månadsbrev december 2023 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Julrally och Julklappsshopping

Aktiemarknaden fortsatte sin starka utveckling i december. Hälsovårdssektorn hängde med bättre än i november och var hack i hälarna på ett brett index. Globala räntor fortsatte ner och den amerikanska 10-åringen gick under 4%-strecket. Resultatet blev stark aktieutveckling för tillväxtbolag och bolag med stor andel intjäning i framtiden, nämligen bioteknik, medicinteknik och laboratorieutrustning (tools). Därtill julshoppade storbolagen bioteknik-klappar. Exempelvis annonserade Bristol-Myers Squibb ett bud på ett innehav i fonden, Karuna. Bristol-Myers Squibb lade dessutom bud på ett bolag inom ett av våra favoritområden, nämligen radioligandterapi. Den svenska kronan fortsatte att stärkas mot USD, vilket dämpade uppgången i fonden som har en stor andel amerikanska tillgångar, men för vilken basvalutan är SEK.  

12m utveckling för medicinteknik, tools och mindre bioteknikbolag 

Vad gäller bolagsspecifika händelser har det kommit resultat bland annat från Cytokinetics som utvecklar läkemedel mot en sällsynt form av hjärtsvikt. Data kom in bättre än väntat både gällande dess effekt men även biverkningsprofil och aktien steg kraftigt.

12m utveckling för Cytokinetics

Svenska Calliditas fick fullt godkännande av FDA för sitt njurläkemedel Tarpeyo. Detta var en viktig milstolpe eftersom läkemedlet nu kan marknadsföras bredare och mer effektivt. 

Det stora bioteknikbolaget Vertex, vars huvudfokus är cystisk fibros, rapporterade data inom kronisk smärta. Bolaget har utvecklat ett alternativ till de mycket beroendeframkallande och riskfyllda opioiderna. Vertex forskare inspirerades av ett folk i Asien som kan gå på glödande kol eftersom de inte känner smärta. De utvecklade en tablett som nu testas i både kronisk och akut smärta. I december släpptes positiva data som ger stöd för att gå in bekräftande fas 3 studie i kronisk smärta. Inom kort kommer även resultat för samma läkemedel inom akut smärta. 

12m utveckling för Vertex

På den negativa fronten misslyckades bioteknikbolaget Argenx med en studie inom den ovanliga sjukdomen pemfigus vulgaris. Aktien föll relativt kraftigt trots att området är svårt och oddsen relativt höga. Vi valde att öka i aktien eftersom det finns andra sjukdomar de kan visa god effekt i framgent. Även Lantheus visade sämre data i sitt samarbete med Point Biopharma inom radioligandterapi, det som vi kallar ”smart strålterapi”. Studien var positiv, men inte lika bra som konkurrenten Novartis resultat, varför vi valde att sälja innehavet i Lantheus.

Fonden utvecklades positivt (2,45% för andelsklass A). Bästa delsektorer var bioteknik, laboratorieutrustning och medicinteknik. Sämst var stora sjukförsäkringsbolag och läkemedelsdistributörer. 

FÖRÄNDRINGAR I FONDEN

Som nämnts ovan avyttrade fonden innehavet i Lantheus. Vi sålde innehavet i Karuna som steg kraftigt på budet från Bristol-Myers Squibb. Därtill sålde vi ImmunoGen som även de blev föremål för bud tidigare i november.

Fonden gjorde två nya investeringar: i tools-bolaget Chemometec och bioteknikbolaget Immunocore. Det senare är verksamt bland annat inom melanombehandling.

FONDENS TRE BÄSTA BIDRAGSGIVARE

Amerikanska bioteknikbolaget Cytokinetics nämnt ovan, steg kraftigt på nya data.

Amerikanska bioteknikbolaget Fusion Pharmaceuticals, som är verksamt inom ”smart strålterapi”, steg kraftigt på att konkurrenten RayzeBio fick ett högt bud från Bristol-Myers Squibb.

Amerikanska bioteknikbolaget Vertex, nämnt ovan, steg på data inom kronisk smärta.

FONDENS TRE SÄMSTA BIDRAGSGIVARE

Sjukförsäkringsbolaget UnitedHealth Group var svagt med hela service-sektorn som drabbades av säljtryck när flödena gick mot bioteknik, tools och medicinteknik.

Eli Lilly, som utvecklats oerhört starkt under året, såg viss vinsthemtagning.

Europeiska bioteknikbolaget Argenx, nämnt ovan, var svagt efter en studiemiss.

INVESTERINGSSTRATEGI

HealthInvest Sustainable Healthcare är en aktivt förvaltad fond. Fonden ägde vid månadsskiftet 55 bolag vilket kan jämföras med jämförelseindex MSCI World Healthcare TRN Index som inkluderar cirka 140 bolag.

Fonden har som målsättning att genom sina investeringar i hälsovårdssektorn främja god hälsa och välbefinnande. Med hälsovårdssektorn avses företag vars verksamhet är fokuserad på läkemedel, bioteknik, medicinteknik, laboratorieutrustning, diagnostik, förebyggande vård samt relaterade branscher såsom vårdbolag, läkemedelsdistributörer, sjukförsäkringsföretag och it-bolag.

Fonden investerar globalt i hälsovårdsbolag med goda tillväxtutsikter. En stor del av fondens investeringar är i lönsamma bolag. Därutöver investerar fonden i bolag i tidigare fas, antingen med lanserade produkter eller produkter under utveckling.

Utforska fler artiklar