HealthInvest logo

Månadsbrev januari 2024 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Månadsbrev januari 2024 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Rivstart

Hälsovårdssektorn startade året starkt och under större delen av månaden låg sektorn en bra bit före bredare marknader.  Globala räntor rekylerade upp efter den snabba nedgången i slutet av 2023 och den amerikanska 10-åringen landade återigen ovanför 4%-strecket. Hälsovårdssektorn drevs av mycket annat därtill. Året inleddes som vanligt med en stor hälsovårdskonferens i San Francisco där det levererades positiva budskap från flera stora läkemedelsbolag, bioteknikbolag och medicinteknikbolag. Mindre bolag fick skjuts av en rad företagsaffärer som annonserades under konferensen. Johnson & Johnson lade bud på Ambrx  Biopharma, ett innehav i fonden. Stora bolags intresse för smarta cellgifter är fortsatt starkt och Ambrx BioPharma har en unik teknologi inom det området. Vi hade gärna följt bolaget längre på dess resa, men vi hoppas hitta nya möjligheter inom detta spännande område.

Inom läkemedelssektorn var obesitas fortsatt i fokus. Både Eli Lilly och Novo Nordisk steg under månaden, inte minst efter att bolagens VD:ar presenterat på konferensen i San Francisco. Kapaciteten för tillverkning av obesitasläkemedel fortsätter att öka i rask takt och bägge bolagen avancerar nästa generations obesitasläkemedel. Det stora intresset för obesitasområdet gav även skjuts åt Zealand Pharma som väntas komma med många nyheter om sin obesitasportfölj under året.

12m utveckling för Eli Lilly, Novo Nordisk, Zealand Pharma.

Det amerikanska läkemedelsbolaget Merck var också en av vinnaraktierna under månaden. Marknaden har varit orolig för bolagets patentutgång om några år (det storsäljande cancerläkemedlet Keytruda). Bolagets forskningsportfölj har dock successivt stärkts och vi ser goda möjligheter till tillväxt trots patentutgången för Keytruda. Här spelar bolagets satsning på smarta cellgifter en stor roll. Mercks VD utstrålade också tillförsikt på konferensen i San Francisco.

Efter en stark utveckling under det fjärde kvartalet 2023 fortsatte medicintekniksektorn upp i januari. Uppskjutna behandlingar ger fortsatt skjuts åt aktiviteten i vården där bristen på sjuksköterskor minskat ytterligare. Flera bolag i sektorn annonserade överraskande positiva försäljningssiffror för det fjärde kvartalet. I portföljen steg både Stryker och Boston Scientific efter starka kvartalsrapporter. Båda bolagen ser ljust på tillväxten 2024. Boston Scientific lyfte särskilt fram en ny innovativ behandling av förmaksflimmer, Farapulse. Metoden är betydligt skonsammare än nuvarande tekniker och skulle kunna användas på betydligt fler patienter. Farapulse fick godkänt på självaste rapportdagen och lanseras omedelbart i USA. Förmaksflimmer beskrivs som en ”pandemi” som kan drabba upp till en fjärdedel av alla individer efter 40-årsåldern.

Sjukförsäkringsbolagen, inklusive fondens innehav United Healthcare, hade däremot en tuffare start när vårdkostnaderna steg mer än förväntat

12m utveckling för Stryker och Boston Scientific

Farapulse

Inom ”tools”, laboratorieutrustning, letar vi fortsatt efter signaler att de negativa effekterna av pandemin kan läggas bakom oss. Vi är inte riktigt där än, men fick ändå flera indikationer att vändningen närmar sig. Rapporter från Lonza och Sartorius pekade på lägre lagernivåer och ThermoFisher menade att finansiering av mindre bioteknikbolag långsamt börjar röra sig i rätt riktning. Lonza och Sartorius steg efter sina rapporter medan ThermoFisher föll efter en marginell nedjustering av tillväxtutsikterna.

Fonden utvecklades positivt (+7,69% för andelsklass A). Bästa delsektorer var läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Sämst var stora sjukförsäkringsbolag och tools.

FÖRÄNDRINGAR I FONDEN

Fonden avyttrade innehavet i Pfizer. Vi sålde innehavet i Ambrx Pharma som steg kraftigt på budet från Johnson & Johnson.

Fonden gjorde en ny investering: det amerikanska bioteknikbolaget Allogene som kommer starta utveckling av cellterapi mot autoimmuna sjukdomar. Teknologin används redan för projekt inom blodcancer.

FONDENS TRE BÄSTA BIDRAGSGIVARE

Som nämnts ovan inledde obesitasbolagen Eli Lilly och Novo Nordisk året starkt. Även det amerikanska läkemedelsbolaget Merck var bland fondens tre bästa bidragsgivare.

 

FONDENS TRE SÄMSTA BIDRAGSGIVARE

Iqvia, med verksamhet inom kontraktsforskning och analys av läkemedelsförskrivning föll efter en stark utveckling i slutet av 2023.

Även det amerikanska bioteknikbolaget Bridgebio Pharma och diagnostikbolaget Exact Sciences utvecklades svagt efter kraftiga uppgångar i december.

 

INVESTERINGSSTRATEGI

HealthInvest Sustainable Healthcare är en aktivt förvaltad fond. Fonden ägde vid månadsskiftet 55 bolag vilket kan jämföras med jämförelseindex MSCI World Healthcare TRN Index som inkluderar cirka 140 bolag.

Fonden har som målsättning att genom sina investeringar i hälsovårdssektorn främja god hälsa och välbefinnande. Med hälsovårdssektorn avses företag vars verksamhet är fokuserad på läkemedel, bioteknik, medicinteknik, laboratorieutrustning, diagnostik, förebyggande vård samt relaterade branscher såsom vårdbolag, läkemedelsdistributörer, sjukförsäkringsföretag och it-bolag.

Fonden investerar globalt i hälsovårdsbolag med goda tillväxtutsikter. En stor del av fondens investeringar är i lönsamma bolag. Därutöver investerar fonden i bolag i tidigare fas, antingen med lanserade produkter eller produkter under utveckling.  

Utforska fler artiklar