HealthInvest logo

Månadsbrev november 2023 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Månadsbrev november 2023 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Starka börser, svag dollar och effektiv cellterapi

Aktiemarknaden utvecklades starkt i november. Hälsovårdssektorn hängde dock inte med den bredare marknaden. Centralbankerna avstod från ytterligare höjningar och den amerikanska 10-åringen vände nedåt. De lägre ränteutsikterna lyfte bolag med högre tillväxt, främst medicinteknik och laboratorieutrustning (tools) men även små bioteknikbolag med stor intjäning i framtiden. En svagare dollar dämpade dock utvecklingen i SEK. Vi ser fortsatt en svag tillväxt för tools-bolagen 2024, men anar även gröna skott från Kina och för cell- och genterapi. Biotekniksektorn fick ytterligare draghjälp av företagsaffärer i sektorn. AbbVie lade ett bud på cancerbolaget Immunogen, ett innehav i fonden. 

12m utveckling för medicinteknik, tools och mindre bioteknikbolag 

Inom cellterapi (CAR-T*) har vi köpt in två nya innehav, Cabaletta Bio och Autolus Therapeutics, och ytterligare ökat innehavet i Novartis. Hittills har cellterapi använts för behandling av allvarlig blodcancer. Patientens egna immunceller tas ut och modifieras så att de kan känna igen och döda de sjuka blodcellerna när de ges tillbaka till patienten.  En handfull cellterapi-läkemedel är godkända och har god effekt på sjukdomar som leukemi, multipelt myelom och lymfom. På senare tid har remarkabla resultat uppvisats i ett helt nytt sjukdomsområde, autoimmuna sjukdomar. Där spökar också sjuka blodceller och med cellterapi har man lyckat slå ut dem. Patienter med mycket svår SLE** som inte svarar på någon tillgänglig behandling har helt blivit av med sina symptom. Det är ännu tidigt men Novartis beskriver detta område som ”transformational” om de utvecklas hela vägen till marknad. Vi noterar att även AstraZeneca har slutit ett avtal och investerat i ett bolag som fokuserar på denna teknologi. 

CAR T: chimeric antigen receptor T cell, *SLE: systemisk lupus erytematosus 

CAR T cell

En ny månad och fler positiva nyheter inom obesitasområdet. Novo Nordisk presenterade detaljerna från studien SELECT på en vetenskaplig konferens. Resultaten levde upp till de högt ställda förväntningarna. I studien kunde man visa att bolagets obesitasläkemedel minskar risken för allvarliga hjärtkärlhändelser och t.o.m. leder till minskad dödlighet. De övergripande resultaten annonserades redan i augusti och ledde till kraftiga uppgångar för bolag med obesitasfokus men fick många medicinteknikbolag på fall. Senare under månaden fick Eli Lilly godkänt för sitt obesitasläkemedel, Zepbound, i USA. Med två effektiva obesitasläkemedel tillgängliga ser vi en kraftig tillväxt för marknaden kommande år. Men det finns plats för fler. På Jefferies healthcare-konferens I London träffade vi ett annat av våra innehav inom obesitasområdet, Zealand Pharma. Deras preparat kan bli det tredje obesitasläkemedlet på marknaden och dessutom med en unik profil (effekt på fettlever). Vi är även spända på resultat för ett annat av deras projekt nästa år. Det kan passa de många patienter som inte tål GLP-1-läkemedel (Wegovy och Zepbound). 

Fonden utvecklande var relativt oförändrad i november (+0,16 % för andelsklass A). Bästa delsektorer var laboratorieutrustning och medicinteknik. Sämst var stora läkemedelsbolag och stora bioteknikbolag.  

FÖRÄNDRINGAR I FONDEN 

Som nämnts ovan investerade fonden i två nya innehav, Cabaletta Bio och Autolus Therapeutics, som båda är aktiva inom cellterapi. Vi fortsatte även att öka vår position i Novartis.  

Därtill sålde vi ut Ventyx Biosciences efter kliniska resultat i psoriasis som inte höll måttet. Även Biomarin såldes ut då lanseringen av deras genterapiläkemedel mot blödarsjuka går betydligt långsammare än väntat. 

FONDENS TRE BÄSTA BIDRAGSGIVARE 

Dexcom som marknadsför blodsockermätare vände upp efter att aktien tappat rejält i kölvattnet av SELECT-studien. Bolagets rapport för det tredje kvartalet var stark och aktien gynnades även av en lägre räntemiljö. 

Svenska läkemedelsbolaget Camurus levererade också starka kvartalssiffror för deras läkemedel mot opioidberoende. Vi fick dessutom positiva signaler från lanseringen av läkemedlet i USA. 

Tools-bolaget Sartorius gynnades av lägre räntor och uppgångar för toolssektorn. 

FONDENS TRE SÄMSTA BIDRAGSGIVARE 

Merck och Gilead utvecklades relativt svagt, i linje med flera stora läkemedelsbolag. 

Bioteknikbolaget Vertex föll när bolaget gav nya detaljer om en studie i kronisk smärta. Resultaten kommer annonseras i slutet av året.  

INVESTERINGSSTRATEGI  

HealthInvest Sustainable Healthcare är en aktivt förvaltad fond. Fonden ägde vid månadsskiftet 56 bolag vilket kan jämföras med jämförelseindex MSCI World Healthcare TRN Index som inkluderar cirka 150 bolag.  

Fonden har som målsättning att genom sina investeringar i hälsovårdssektorn främja god hälsa och välbefinnande. Med hälsovårdssektorn avses företag vars verksamhet är fokuserad på läkemedel, bioteknik, medicinteknik, laboratorieutrustning, diagnostik, förebyggande vård samt relaterade branscher såsom vårdbolag, läkemedelsdistributörer, sjukförsäkringsföretag och it-bolag.  

Fonden investerar globalt i hälsovårdsbolag med goda tillväxtutsikter. En stor del av fondens investeringar är i lönsamma bolag. Därutöver investerar fonden i bolag i tidigare fas, antingen med lanserade produkter eller produkter under utveckling.

Utforska fler artiklar