HealthInvest logo

Månadsbrev september 2022 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev september 2022 för HealthInvest Alpha Fund

Den globala hälsosektorn fortsätter att leverera överavkastning. Jämfört med exempelvis den svenska aktiemarknaden gav hälsosektorn i september en överavkastning om 7,7 procentenheter (mätt som MSCI World Health Care Index mot OMX Stockholm Index). Under 2022 har överavkastningen varit 34,7 procentenheter. Även om en del av överavkastningen utgörs av valutarörelser, visar det på fördelen att diversifiera till defensiva sektorer där den svenska aktiemarknaden är kraftigt underviktad (endast 6% av bolagen på Stockholmsbörsen har verksamhet inom hälsosektorn jämfört med 13% för världsindex).

Många investerare menar att den amerikanska centralbankens räntehöjningar går mot sitt slut. Detta räntescenario verkar dock osannolikt då inflationen är cirka nio procent och FED:s kortränta endast uppgår till drygt tre procent. Den höga inflationen borde rimligen innebära fortsatta problem för högt värderade aktier och företag med hög belåning. I stället skall man äga lågt värderade företag med starka balansräkningar – ingredienser som genomsyrar HealthInvest Alpha Funds förvaltning.

Förutom att framtida ränteökningar kan fortsätta att torpedera högt värderade aktier och företag med svaga balansräkningar, riskerar en kraftig ränteuppgång att orsaka en recession. Ett första tecken på att en recession är i antågande var det första halvårets negativa BNP-utveckling i USA. Även ur detta perspektiv borde HealthInvest Alpha Fund ha en fördel då hälsosektorn är relativt okänslig för ekonomiska svängningar. Som exempel kan nämnas recessionsåret 2009 då företag i genomsnitt tappade cirka 30% av sina vinster, men hälsosektorns vinster växte cirka 5%.

Fondens utveckling

HealthInvest Alpha Fund minskade 1,3% i september (andelklass D). Även om den senaste månadens utveckling var ett steg i fel riktning så är vi är nöjda med avkastningen under året (+5,7%) och att fonden har varit motståndskraftig mot småbolagens kräftgång. Troligen utgör fondens värdebaserade investeringsstrategi en viktig faktor för att förklara överavkastningen.

Förvaltning, värdering och utblick

Under september ökade HealthInvest Alpha Fund sina positioner i läkemedelsbolagen Bristol-Myers Squibb och Gilead Sciences. Båda företagen är attraktivt värderade på 8-10x fritt kassaflöde och har solida vinstutsikter.

HealthInvest Alpha Fund handlas i dagsläget till 12,5x fritt kassaflöde och den prognosticerade kassaflödestillväxten är 48% (från idag tom 2024). Som en jämförelse har den globala hälsosektorn en värdering om 16,9x och en framtida tillväxt om 23%. Motsvarande mått för världsindex är 15,5x och en negativ tillväxt om 2%.

Vid månadens slut hade fonden 24 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgjorde 12% av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering mot aktier var 88%.

Sammantaget är vi bekväma med HealthInvest Alpha Funds innehav. Värderingen om 12,5x fritt kassaflöde är 19% lägre än för världsindex. Trots den fördelaktiga värderingen är fondens förväntade kassaflödestillväxt signifikant högre. Fonden kombinerar därmed det bästa av två världar vilket borde båda gott inför framtiden.

Läs fondens hela månadsbrev genom att klicka här.

Utforska fler artiklar