HealthInvest logo

Månadsbrev september 2023 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev september 2023 för HealthInvest Alpha Fund

Ökad volatilitet

Hälsosektorns aktier hade en negativ utveckling i september. Småbolagen inom sektorn hade det särskilt besvärligt och sjönk med över åtta procent. CBOE Volatility Index ökade med 29% under månaden, vilket indikerar en högre grad av stress på aktiemarknaden. 

HealthInvest Alpha Fund har under månaden gjort en signifikant nyinvestering i amerikanska Elevance Health. Bolaget är ett av världens största sjukförsäkringsbolag med över 100 000 anställda och 165 miljarder USD i årlig omsättning. Positionen uppfyller många av fondens investeringskriterier inklusive marknadsledarskap, en beprövad affärsmodell och en låg värdering om 14x fritt kassaflöde. 

HealthInvest Alpha Fund handlas i dagsläget till 13,8x fritt kassaflöde och den prognosticerade kassaflödestillväxten är 53% (från idag tom 2025). Som en jämförelse har den globala hälsosektorn en värdering om 20,0x och en framtida tillväxt om 27%. Motsvarande mått för världsindex är 23,5x och en tillväxt om 38%. 

Vid månadens slut hade fonden 22 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgjorde 10% av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering mot aktier var 96%. 

Givet att hälsosektorn de senaste 25 åren har handlats med 20% premium mot aktiemarknaden i genomsnitt, men nu värderas till en RABATT om 15%, borde sektorns aktier ha mycket kvar avkastningsmässigt. 

Sammantaget är vi bekväma med HealthInvest Alpha Funds innehav. Värderingen om knappt 14x fritt kassaflöde är 41% lägre än för världsindex och trots den relativt låga värderingen är fondens förväntade kassaflödestillväxt signifikant högre. Fonden kombinerar därmed det bästa av två världar vilket borde båda gott framöver. 

Vänligen klicka här för fondens månadsbrev.

Anders Hallberg, ansvarig förvaltare

Utforska fler artiklar