HealthInvest logo

Nya förvaltare för HealthInvest Alpha Fund

Nya förvaltare för HealthInvest Alpha Fund

Från och med den 18 januari 2024 tar Astrid Samuelsson och Ellinor Hult över förvaltningen av HealthInvest Alpha Fund från Anders Hallberg. Efter 27 år i branschen kommer Anders Hallberg lämna sin anställning som förvaltare i HealthInvest Partners men kvarstår som delägare i bolaget.

HealthInvest förvaltningsteam förstärktes under 2022 med Astrid och Ellinor som tidigare ansvarat för Handelsbanken Hälsovård Tema. De lanserade HealthInvest Sustainable Healthcare under 2022 och Avanza Healthcare by Samuelsson och Hult 2023. Fonderna har sedan start presterat 8,12 % respektive 2,77 % bättre än sina jämförelseindex*.

Astrid Samuelsson och Ellinor Hult är båda framgångsrika, 5-stjärniga förvaltare och har tillsammans över 30 års erfarenhet av investeringar inom hälsovård. Med stöd av ett medicinskt expertråd får de en unik och djupgående förståelse för den snabbt växande hälsosektorn och kan därför handplocka bolagen som ligger i framkant.

”Det känns väldigt tryggt att lämna över förvaltningen av Alpha Fund till mina kollegor Astrid och Ellinor. Deras expertis och mångåriga erfarenhet gör att jag känner mig övertygad om att de kommer fortsätta skapa mervärde för andelsägarna.” säger Anders.

HealthInvest Alpha Fund startade i sin nuvarande form 2013 och har sedan start förvaltats av Anders Hallberg som grundade HealthInvest Partners AB 2006. ”Anders har framgångsrikt byggt upp HealthInvest Partners och levererat över 13,8 % årligen i snitt sen start till Alpha Funds fondandelsägare. Vi kommer sakna honom i den dagliga verksamheten.” säger Johan Stern, styrelseordförande. ”Då fondbolaget har förmånen att ha ytterligare två förvaltare med gedigen bakgrund och historiskt starka förvaltningsresultat, är jag övertygad om att Astrid och Ellinor kommer ta över stafettpinnen på ett föredömligt sätt.” tillägger Johan Stern.

HealthInvest Alpha Fund är en aktivt förvaltad global aktiefond vars investeringar inriktas mot mindre bolag inom hälsovårdssektorn; bolag som bedöms som undervärderade. Investeringsstrategin innebär att en väsentlig andel av fondförmögenheten investeras i småbolag. Förvaltningens målsättning är att skapa hög överavkastning, med ett begränsat risktagande.

*MSCI World Healthcare Total Net Return SEK. 

Utforska fler artiklar