page hit counter .

Om oss

HealthInvest Partners är ett fristående svenskt fondbolag specialiserat på hälso- och sjukvårdssektorn. Vår målsättning är att utifrån en tydlig investeringsfilosofi skapa en avkastning som över tid väsentligt överträffar jämförbara index.

HealthInvest Partners grundades 2006 av Anders Hallberg och Carl Bennet som ett fristående fondbolag specialiserat på hälso- och sjukvårdssektorn. Vi bedriver en aktiv förvaltning utifrån vårt värdebaserade sätt att se på aktier. Aktiv förvaltning betyder i vår mening att investera i de företag som vi tror på utifrån vårt analysarbete utan att ta hänsyn till aktiernas andel av branschindex.

Inom HealthInvest Partners har vi minst lika bra förutsättningar som storbankerna att bedriva en kundnära förvaltning med fokus på långsiktig avkastning. Vi har samma tillgång till bolagsledningar och oftast bättre tillgång till verktyg såsom databaser och läkare. Men framförallt ger mandatet från vår ägarbas oss frihet att investera utifrån vår egen investeringsfilosofi utan oro för att vi under tidsperioder kan komma att prestera relativt sämre än någon annan. Det långsiktiga resultatet är i fokus.

Välkommen som andelsägare!