HealthInvest logo

Information

Penningtvättslagen

HealthInvest Partners AB bedriver fondverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn. Verksamheten består i att förvalta den sverigeregistrerade fonden HealthInvest Alpha Fund. Tillstånd för att bedriva fondverksamhet erhölls den 6 september 2006 och tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder erhölls den 23 januari 2015.

Marknadsföring i andra länder inom EES

Fondbolaget har tillstånd att marknadsföra HealthInvest Alpha Fund i Finland och Luxemburg.