HealthInvest logo

Information

Spara i HealthInvest Sustainable Healthcare

Viktig info! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.

Bli kund

För att bli kund hos oss behöver du fylla i vår öppningshandling.

Öppningshandling Privatperson / Öppningshandling Juridisk person

Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning

Information om skattskyldighet

Komplettera den ifyllda öppningshandlingen med en vidimerad id-handling och skicka till oss i original:

HealthInvest Partners
Riddargatan 23
114 57 Stockholm

Är du bosatt utomlands eller vill investera via ett bolag eller finansiellt institut? Då behöver vi utöver öppningshandlingen även få in ett par kompletterande handlingar, se fullständig specifikation i öppningshandlingen.

Efter att vi tagit emot och registrerat din kompletta handling skickar vi ut ett välkomstbrev med ditt kontonummer och du kan då göra din första insättning.

Alla som överväger att investera i HealthInvest Sustainable Healthcare bör först ta del av fondens informationsmaterial. Informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser hittar du under Sustainable Healthcare och kan även rekvireras genom att kontakta fondbolaget.

Köp fondandelar

För att genomföra ett köp av fondandelar på ditt konto hos oss skickar du in en teckningsanmälan och sätter samtidigt in önskat likvidbelopp på fondens bankkonto och anger kundnummer eller person-/organisationsnummer som referens.

Andelsklass A - minsta insättning 1 00 SEK

Andelsklass E - minsta insättning 10 000 000 SEK

Andelsklass M (utdelande) - minsta insättning 10 000 000 SEK

Notera att andelsklasserna har olika avgift och villkor, läs mer i fondens informationsbroschyr.

Betalningsinstruktion HealthInvest Sustainable Healthcare

Observera att kompletta öppningshandlingar måste vara oss tillhanda innan en köptransaktion kan genomföras.

Sälj fondandelar

För att genomföra en försäljning av fondandelar från ditt konto hos oss använder du nedan inlösenblankett:

Inlösen av fondandelar